Arabáči jim nevadili, český invalida ano: Lázně odmítly invalidu s asistenčním psem

14.01.2015 10:06

Lázně odmítly invalidu s asistenčním psem

 

Speciálně vycvičený pes Ebi naslouchá povelu Daniely Machové z Mostu. Autor: DENÍK/Martin Vokurka

 

MOST/TEPLICE - Operovaná vozíčkářka Daniela Machová z Mostu, 26letá studentka práv, nebyla se svým asistenčním psem přijata na léčení do Lázní Teplice. Vedení lázní nechtělo riskovat v hlavní sezóně odchod bohaté arabské klientely, které by pes údajně vadil.

 

Machové nabídli pobyt na podzim, kdy začne ramadán a většina Arabů odjede. Pojišťovna vozíčkářce zajistila náhradu, státní Janské Lázně, kterým pes nevadí.

"Bez pomoci asistenčního psa se neobejdu," řekla Deníku Machová. Kdyby byla v lázních bez psa, hrozilo by podle ní, že pes ztratí každodenní návyky a musel by jít minimálně na půl roku na přecvičení. Speciální pes má hodnotu 200 tisíc korun. Umí klienta například svléknout, zapnout počítač nebo přinést zvonící mobilní telefon.

"Toto omezení je stanoveno pro období od 1. dubna do 30. září, kdy vysoká návštěvnost arabské klientely v našich lázeňských domech tento doprovod nedovoluje," sdělil Machové v oficiálním dopise Karel Weigl, generální ředitel a předseda představentva akciové společnosti Lázně Teplice v Čechách. Deníku řekl, že na rozhodnutí trvá. Odvolává se na smlouvu se zástupcem arabské strany, že v létě lázně pro Araby vytvoří podmínky respektující jejich kulturní a náboženské zvyklosti.

"Jejich kulturní zvyklostí je, že pes je špinavé zvíře. Nejsou ochotni sdílet se psem ubytování, natož aby pes chodil jako asistent například do jídelny," řekl Weigl a dodal: "Musím říct, že mě to vcelku mrzí. Ale kdybych se staral jen o pojištěnce, musel bych lázně zavřít, protože bych je nemohl uživit."

Zástupce Ústředí muslimských obcí v ČR Vladimír Sáňka ale nevidí v přítomnosti psa problém. Muslimům psi hlídají domy a stáda. "Když zdravotně postižený potřebuje psa, tak je to něco, co má přednost," uvedl Sáňka. Proto ho překvapuje obava ředitele lázní, že by pobyt psa mohl pohoršovat arabskou klientelu.

Vozíčkářka Daniela Machová z Mostu nechápe, proč si nemůže vzít do teplických lázní svého asistenčního psa.
Dosud měla všude dveře otevřené. Nechce věřit, že pes, který je čistotnější a disciplinovanější než řada lidí, najednou někomu vadí. Cvičitelé psů pro nejtěžší skupiny handicapovaných pacientů přitom upozorňují, že speciální psi jsou téměř dokonalí a lázeňský režim nenarušují.
Případ Mostečanky, která je na vozíku od dětsví, může být výzvou k veřejné diskuzi, zda zdravotnická legislativa v 21. století a obchodní zájmy českých lázní skutečně odpovídají světovým trendům v péči o vozíčkáře a slepce, závislých na asistenčních a vodicích psech.
“Bez pomoci asistenčního psa se neobejdu,“ řekla Deníku Machová. Kdyby byla v lázních bez psa, hrozilo by podle ní, že pes ztratí každodenní návyky a musel by jít minimálně na půl roku na přecvičení. Speciální pes má hodnotu 200 tisíc korun. Umí klienta například svléknout, vrátit mu ochablou ruku na ovladač vozíku, zapnout počítač, vyndat prádlo z pračky a jídlo z ledničky, přinést zvonící mobilní telefon a sebrat ze země i malou minci. Machovou se psem pouštějí i do mosteckého divadla, kina, nemocnice, do restaurací a do školy.
“Je to diskriminace a je to kruté,“ reagovala na verdikt teplických lázní Helena Machová, matka vozíčkářky.
Její dcera měla do lázní odjet 12. července. Matka předem do lázní volala, že chce pro dceru nadstandardní pokoj, aby si mohla vzít psa. Důvody odmítnutí ji šokovali, protože dcera byla v teplických lázních se psem už dvakrát mimo hlavní sezónu a problémy s Araby neměla.
Pes je teď v lázních tabu. “Toto omezení je stanoveno pro období od 1. dubna do 30. září, kdy vysoká návštěvnost arabské klientely v našich lázeňských domech tento doprovod nedovoluje, jelikož jejich kulturní zvyklosti a tradice neakceptují psa jako domestikované zvíře,“ sdělil Machové písemně Karel Weigl, generální ředitel a předseda představentva akciové společnosti Lázně Teplice v Čechách. Deníku řekl, že na rozhodnutí trvá. Nařčení z diskriminace odmítá.
Weigl se odvolává na smlouvu se zástupcem arabské strany, že v létě lázně vytvoří pro Araby podmínky respektující jejich kulturní a náboženské zvyklosti. „Jejich kulturní zvyklostí je, že pes je špinavé zvíře. Nejsou ochotni sdílet se psem ubytování, natož aby pes chodil jako asistent například do jídelny,“ řekl Weigl.
Machové nabídl pobyt od poloviny září, kdy většina Arabů odjede slavit ramadán a ředitel je schopen pobyt psa před zbylými klienty uhájit. „Musím říct, že mě to vcelku mrzí. Ale kdybych se staral jen o pojištěnce, musel bych teplické lázně zavřít, protože bych je nemohl uživit,“ poznamenal Weigl. Podle něj úhrady zdravotních pojišťoven negenerují zisk, lázně jsou proto hlavně v létě ekonomicky závislé na solventní klientele.
„Je to začarovaný kruh,“ dodal Weigl. Machové navrhl i ambulantní léčbu. Každodenní dojíždění do lázní způsobí ale rodině Machů potíže.
„Pokud je pravda, co říká ředitel, postoj arabské skupiny se mi zdá velice přehnaný. Já bych psa v lázních toleroval,“ řekl Deníku zástupce Ústředí muslimských obcí v České republice Vladimír Sáňka. Muslimové podle něj obvykle nemívají v bytech psí mazlíčky, ale hlídají jim domy a stáda.
„To je úplně běž, islám proti tomu nic nenamítá. Když zdravotně postižený, vozíčkář nebo slepec potřebuje psa, tak je to něco, co má přednost,“ uvedl Sáňka.
Proto ho překvapuje obava ředitele lázní, že by se pobyt psa mohl negativně odrazit na arabské klientele. Takové názory podle něj mohou vrhat špatné světlo na muslimy.
„Vadilo by mi, kdyby veřejnost měla pocit, že ze strany islámu jsou taková omezení. Nejsou. Pokud by se někteří Arabové proti tomu stavěli, je to jejich osobní stanovisko, které nepatří do islámských zásad,“ uvedl zástupce ústředí muslimů. „Nemůžu samozřejmě radit panu řediteli, co má dělat, ale mrzelo by mě, kdyby asistenční pes byl důvodem odmítnutí zdravotně postižené ženy,“ dodal. Podle Sáňky má zdraví jedince v islámu dokonce takovou váhu, že muslimové mohou kvůli zdravotním problémům přerušit i půst nebo si vzít vepřové maso, pokud jim to pomůže. Měli by také mít ze stejných důvodů ohledy i na druhé.
Podle Sáňky lze přesto narazit mezi muslimy na názory, které nejsou islámské - souvisí s jejich osobní zkušeností a zvycích, zakořeněných v oblastech, kde vyrůstali.
“Vpřípadě naší klientky slečny Daniely Machové, kporušení žádného zpředpisů nedošlo,“ uvedla Jana Víšková, tisková mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. To, že pacientka byla vLázních Teplice léčena už dvakrát za přítomnosti asistenčního psa, považuje VZP za vysoký nadstandard a benefit pro klienta ze strany lázní. Na úhradě tohoto nadstandardu se žádná zdravotní pojišťovna nepodílí, protože se podle legislativy jedná o sociální a ne o lékařskou pomoc. „Ztohoto důvodu zdravotní pojišťovna nemůže rozhodování managementu lázní žádným způsobem ovlivnit,“ sdělila mluvčí. Zdopisu generálního ředitele lázní podle VZP vyplývá, že klientce nebylo odmítnuto léčení, ale pouze přítomnost asistenčního psa vpřesně definovaném období. Pokud by pacientka netrvala na přítomnosti psa, byla by odléčena.
“Asistenční pes je zvyklý na čistotu a hygienu a drží se u vozíku. V lázních by si ho ostatní hosté skoro ani nevšimli,“ řekla Deníku cvičitelka speciálních psů Olga Tomášů z organizace Pomocné tlapky. Podle ní české lázně speciální psy podceňují. „Je to opravdu o lidech. Záleží na dohodě,“ uvedla Tomášů.


Stanovisko kodmítnutí lázeňské péče

Jana Víšková, tisková mluvčí VZP ČR

Vpřípadě naší klientky slečny Daniely Machové kporušení žádného zpředpisů* nedošlo. Klientce byl schválen návrh na komplexní lázeňskou léčbu sprůvodcem pro pobyt do smluvních lázeňských zařízení: Lázně Teplice vČechách, Janské Lázně aLázně Mšené. Zobsahu dopisu generálního ředitele Lázní Teplice vČechách vyplývá, že naší klientce nebylo odmítnuto poskytnutí léčení, ale byla odmítnuta pouze přítomnost asistenčního psa, a to jen vpřesně definovaném období. Pokud by pacientka netrvala na přítomnosti asistenčního psa, byla by dle obsahu dopisu vřádném termínu odléčena. Toto rozhodnutí tedy není porušením smluvního vztahu, a VZP ČR tedy není oprávněna do rozhodnutí managementu vtakovýchto případech zasahovat. Pacientka byla vLázních Teplice vČechách léčena už 2x, vždy za přítomnosti průvodce pro pobyt, adle dostupných informací, i za přítomnosti asistenčního psa. Toto lze považovat za skutečně vysoký nadstandard a benefit pro klienta ze strany lázeňského zařízení. Je třeba si uvědomit, že na úhradě tohoto nadstandardu se žádná zdravotní pojišťovna nepodílí (podle legislativy nemůže – jedná se o sociální pomoc, nikoliv lékařskou). Ztohoto důvodu zdravotní pojišťovna nemůže rozhodování managementu lázní žádným způsobem ovlivnit. Nicméně vzhledem ktomu, že pacientka má schválený doprovod (zřejmě matky) na celou dobu pobytu, je prokazatelné, že má zajištěnou veškerou péči nejen odbornou, ale i asistenci pro osobní potřebu a obsluhu na celou dobu léčení (VZP za tohoto průvodce hradí ubytování istravování). Samozřejmě, můžeme diskutovat o zdůvodnění, které nedovoluje přítomnost asistenčního psa. Je ale třeba si uvědomit, že lázeňská zařízení poskytují péči nejen klientům pojišťoven, ale i samoplátcům, apohybují se tak v silně konkurenčnímprostředí. Toto konkrétní smluvní lázeňské zařízení už projevilo dostatečně korektní a vstřícný přístup vpředchozích pobytech slečny Machové. Takový přístup není u jiných lázeňských míst - např. přístup na kolonádu vMariánských Lázních je psům zcela zakázán. Zlidského pohledu je jistě možné tento přístup a vztah kjistě velice oddanému a inteligentnímu tvoru pochopit. Zlékařského hlediska ale byly pro pacientku vytvořeny zcela optimální podmínky pro úspěšné absolvování komplexní lázeňské péče, zejména schválením průvodce pro pobyt, který pomůže zajistit veškeré potřeby a komfort. Z pohledu VZP je přítomnost asistenčního psa určitý nadstandard, který ale nemůže ovlivnit - ani zásahem do pravomocí ředitele lázeňského zařízení. Zlékařského hlediska by bylo nadřazování schopností asistenčního psa nad zlepšení zdravotního stavu pacientky jen velmi obtížně přijatelné. Udržení schopností asistenčního psa by ale zřejmě bylo možné řešit např. umístěním vpůvodním výcvikovém středisku (bohužel, zdostupné dokumentace není patrné, kde byl asistenční pes po dobu pobytu naší klientky ve FM Motol…?) Určité pochybení ze strany Lázní Teplice vČechách lze spatřovat zjiného pohledu. Dle výše citované metodiky - pokud lázeňské zařízení vprvém pořadí (Lázně Teplice vČechách) nemá kdispozici lůžko vpotřebném časovém období (vtomto případě 11.8.2007 – důvody pomiňme), je povinno celý návrh odeslat do lázeňského zařízení vdruhém pořadí (Janské Lázně). Toto nebylo ze strany Lázní Teplice vČechách splněno. Chceme ale zajistit co nejkomplexnější zdravotní péči pro své klienty, proto pracovníci VZP po telefonické dohodě sředitelem Janských Lázní MUDr. Romanem Koudelem zajistili pro slečnu Máchovou možnost lázeňské léčebné péče vtomto zařízení, včetně přítomnosti asistenčního psa a průvodce.

*Poznámka:

Lázeňská zdravotní péče, hrazená zprostředků veřejného zdravotního pojištění, je poskytována na základě zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Komplexní lázeňská péče je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti, nebo na minimalizaci rozsahu invalidity. Nemoci, u nichž lze lázeňskou léčbu poskytnout, indikační předpoklady, odborná kriteria pro poskytnutí lázeňské péče u jednotlivých nemocí, délku léčebného pobytu a indikační zaměření lázeňských míst, je definováno ve Vyhlášce MZ č. 58/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost. Konkrétní postup pro vystavení vlastního Návrhu na lázeňskou péči je stanoven vMetodice pro pořizování apředávání dokladů VZP ČR. Obě tyto právní normy i „Metodiku“ VZP ČR musí plně respektovat a dodržovat.

Zpět

Kontakt

hnutisocialneslabych
karlova studanka 12
Karlova Studánka
79324

73949081

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode