Vláda podle něj použila na státní peníze jednak rezervy z výnosů ze státních dluhopisů z let 2005-2008 a 2012. K tomu podle něj vláda ani neměla mandát. „Vláda prohospodařila rezervy, které byly určené na horší časy,“ řekl Mach.
Ministerstvo podle něj deklarovaně snižuje státní dluh také využíváním „cizích zdrojů“ na účtech České národní banky, které jsou určené jednak pro Národní fond  (z něj se vyplácejí dotace z EU) či k financování měst a obcí.

„Používá-li vláda tyto peníze, tak jsou to peníze někoho jiného, a vláda je bude muset vrátit. Ta podstata, že si vláda půjčila peníze, které nejsou její, zůstává tedy stejná,“ uvedl europoslanec. „Nezaznamenal jsem žádnou širší politickou diskusi o tom, jestli máme na snižování dluhu spotřebovat rezervy z dluhopisů a cizí zdroje. Pro ČR je to dlouhodobě nevýhodné. Pan ministr financí si jen dělá PR tím, že se chce chlubit něčím zdánlivě pozitivním,“ řekl.

Nejde o trik, odmítá kritiku Babiš

Babiš Machovi oponoval, že se o žádný účetní trik nejedná. „Je to moderní řízení peněžních toků státu podle nejlepší mezinárodní praxe. Ministerstvo financí může podle zákona vytvářet operativně rezervu finančních prostředků z výnosu emisí státních dluhopisů v rámci řízení a prevence finančních rizik, a samozřejmě v situaci, kdy je trh stabilizován, tuto rezervu operativně zapojit do financování, anebo například odkoupit státní dluhopisy před splatností. Tato rezerva je pouze jednou z komponent celkové likvidity státu, společně se saldem státního rozpočtu a emisemi státního dluhu. Není tedy zřejmé, o jakém 'mandátu' pan Mach hovoří,“ napsal Právu Babiš.

Mach kritizoval vládu Bohuslava Sobotky (ČSSD) také za to, že vytváří deficit v době hospodářského růstu, což podle něj není ospravedlnitelné. „Vláda dělá pravý opak toho, co by doporučil každý ekonom. Nedošlo k žádnému opatření, které by mělo deficit snižovat,“ řekl.