Obvinění Agroteku, patřícího do holdingu Agrofert, tento týden zrušil soud. Státní zástupce nicméně včera upozornil, že společnost podle něj trestný čin spáchala, a podal proto proti osvobozujícímu rozhodnutí odvolání. [celá zpráva]

Soud podle něj stíhání zrušil, protože Agrotec jako firma vynaložil veškeré možné úsilí, aby protiprávnímu jednání svých představitelů zabránil. Podle žalobce pražského vrchního státního zastupitelství Zdeňka Matuly to umožnila novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, která vstoupila v platnost loni v prosinci.

Holding Agrofert s výkladem státního zástupce podle svého mluvčího Karla Hanzelky nesouhlasí, žádný trestný čin se podle něj nestal ani nevznikla žádná škoda.

Kontrakt na tři roky

Rámcovou smlouvu na dodávku až padesátky nákladních vozů České poště podepsal hustopečský podnik loni v říjnu. Právo to zjistilo z veřejného registru smluv. Maximální cena náklaďáků pro Českou poštu byla v této smlouvě stanovena na 99 miliónů a 970 tisíc korun bez DPH.

Podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka byla lukrativní zakázka vypsána loni v červnu a čas na podání nabídek měli uchazeči do začátku srpna.


„Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel dvě nabídky. Smlouva byla uzavřena dne 11. 10. 2016 s uchazečem Agrotec,“ řekl k tomu Právo Vitík s tím, že jediným kritériem pro posuzování byla nabídnutá cena.

Na základě uzavřené rámcové smlouvy může pošta objednávat jednotlivé vozy, a to za předem danou cenu necelých dvou miliónů korun za kus. Z textu smlouvy, zveřejněné v registru, přitom vyplývá, že byla uzavřena na dobu tří let. Podle Vitíka zatím pošta s odkazem na tuto rámcovou smlouvu objednala vozy za 21,5 miliónu korun.

Bez zajímavosti přitom není fakt, že Agrotec měl získat zakázku na dodávku nákladních aut pro Českou poštu už v roce 2015, a to v hodnotě 50 miliónů korun. Tehdy ale státní podnik celý tendr stáhl.

Agrotec už byl tehdy kvůli zakázkám pošty stíhán a původně byl v tendru až druhý, nicméně vítězná společnost odmítla smlouvu podepsat. Právo v té době informovalo o tom, že místo přiklepnutí padesátimiliónového byznysu Agroteku Česká pošta celou zakázku zrušila. Důvodem přitom byla dosažená cena, v paralelním tendru se stejným předmětem plnění se totiž podle tehdejšího vyjádření Vitíka podařilo poště vysoutěžit cenu lepší.

Skutek se stal, ale právnická osoba vynaložila úsilí,
aby protiprávnímu jednání zabránila
Zdeněk Matula, státní zástupce

Agrotec byl podle dřívějších informací z médií stíhán v souvislosti s podlimitní zakázkou na pneumatiky pro poštovní vozy, kterou společnost také nakonec zrušila. Kromě toho se celá kauza týkala také údajných manipulací se zakázkami pošty na stavební práce. Celkem byly v případu obviněny čtyři firmy a také deset lidí včetně dvou manažerů Agroteku. Jeden z nich už byl přitom obvinění také zproštěn.

Obžalobu poslal státní zástupce k soudu už loni v červnu, hlavní líčení ale dosud nařízeno nebylo. Spis nyní putuje se stížností státního zástupce k pražskému vrchnímu soudu, který definitivně rozhodne o tom, zda zanikla trestní odpovědnost firmy či nikoli.

Žalobce viní osoby a firmy ze zločinu sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, za což hrozí až osm let vězení. Obvinění se podle obžaloby dopustili také podplacení či porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.

Matula v souvislosti s rozhodnutím pražského městského soudu o zrušení stíhání Agroteku uvedl, že soud postupoval na základě ustanovení zákona, podle kterého je možné zprostit trestní odpovědnosti i za jednání statutárních zástupců či vedoucích zaměstnanců.

Stačil etický kodex

Týká se to případů, kdy firma vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu svým představitelem zabránila. Stačí, aby firma přijala etický nebo protikorupční kodex.

„Soud tedy dospěl k závěru, že se skutek stal, je trestným činem, spáchala ho obviněná právnická osoba, ale zanikla trestnost tím, že obviněná právnická osoba prokázala, že vynaložila veškeré možné úsilí, aby protiprávnímu jednání svého vedoucího zaměstnance zabránila,“ vysvětlil pro ČTK Matula.

Podle něj společnost měla zpracovaný takzvaný compliance program s etickým kodexem, který zaměstnancům společnosti zakazuje dopouštět se jakéhokoli protiprávního jednání, a daný vedoucí zaměstnanec se jej zavázal dodržovat.

Úpravu do zákona dostal před jeho schvalováním právní výbor na návrh zpravodajky Marie BenešovéJana Chvojky (oba ČSSD). Ustanovení se stalo terčem kritiky. Novelu Sněmovně vrátil Senát, který navrhl vyškrtnutí sporné pasáže. Poslanci však senátory přehlasovali a ustanovení v zákoně ponechali.