Češi jsou ve velké většině rovněž přesvědčeni, že cizinci by neměli mít možnost jen tak se volně usazovat či dlouhodobě pobývat na našem území. Jak dále vyplývá z průzkumu, 62 procent Čechů nesouhlasí s tím, aby bylo možné každému, kdo o to požádá, umožněno usadit se v Česku. Je to nejvyšší míra nesouhlasu od roku 2005.

Na 80 procent dotázaných, tedy čtyři pětiny, je toho názoru, že cizinci by měli mít možnost u nás dlouhodobě pobývat jen za určitých podmínek.

Rozumným a podporovaným důvodem pobytu cizinců u nás je podle názorů občanů studium (85 procent souhlasných odpovědí) či jejich pobyt z důvodů živelních katastrof, rasových či politických důvodů.

V Česku v současnosti žije kolem 430 tisíc cizinců.

Češi však nejsou nadšeni, když sem cizinci přicházejí proto, aby zde našli zaměstnání či že se jim tady líbí. Podle posledních statistických údajů žije v Česku kolem 430 tisíc cizinců. Nejvíce Ukrajinců (113 tisíc), Slováků (82 tisíc), Vietnamců (52 tisíc), Rusů (32 tisíc) a Poláků (17 tisíc). V přepočtu tvoří cizinci více než čtyři procenta obyvatel.

Ve srovnání s ostatními západoevropskými zeměmi je to málo. Obyvatelstvo Lucemburska například tvoří cizinci ze 42 procent. Češi přitom podle sociologů nejsou ani nesnášenliví, ani nepřátelští vůči cizincům. Za souseda by cizince nechtěla jen čtvrtina občanů, a to ještě nikoli z nějakých rasových či náboženských předsudků, ale z obavy, aby například jižní temperament nerušil noční klid v domě.

Češi například velmi ochotně přispívají na různé charitativní sbírky pro chudé lidi na jiných kontinentech, země postižené přírodními katastrofami atd. Každý rok se v Česku uzavře kolem 4,5 smíšených manželství, kdy Čech si bere cizinku či Češka cizince.

Obavy ze ztráty zaměstnání

Hlavními důvody určitého opatrného přístupu k cizincům jsou vlastní obavy z domácích problémů a potíží, které se mohou týkat prakticky každého Čecha, potvrzují sociologové.

Sem patří především obava ze ztráty zaměstnání a z toho, aby cizinci nevytlačovali české pracovníky z míst a nebyli ochotní pracovat za méně peněz. Proto 48 procent občanů nesouhlasí, aby cizincům byl u nás doma umožňován pobyt z důvodů, že zde chtějí být zaměstnáni.

Češi se rovněž obávají možných náboženských či etnických a sociálních problémů cizinců, jak jsou toho svědky například ve Francii či Velké Británii. Varovně jsou vnímány i události na Ukrajině, kde národnostní a etnické problémy jsou zdrojem závažných konfliktů.

Cizinci jsou vzdělanější

Cizinců se v Česku nejvíce obávají lidé s nižším vzděláním, ve špatné finanční situaci, nezaměstnaní či starší občané. Jak upozorňují demografové, je třeba rozlišovat mezi cizinci. Například Slováci, kteří mají oficiálně statut občanů jiného státu, nejsou ale českou veřejností za cizince považování.

Výrazně se změnil vztah k Vietnamcům. Přispělo k tomu například to, že vietnamské děti patří k nejlepším žákům, mladá generace nemá problém s češtinou a prakticky splynula s většinovou populací.

Podle vzdělání jsou mezi cizinci nejvíce zastoupení středoškoláci s maturitou či s vyšším odborným vzděláním. V poslední době zájem pracovat v České republice mají lidé s vyšším a vysokoškolským vzděláním. Mezi cizinci v ČR jich má téměř 22 procent vysokoškolské vzdělání.