Co psal Noam Chomsky v americkém tisku o Československu v sedmdesátých letech:

09.06.2014 18:39

Co psal Noam Chomsky v americkém tisku o Československu v sedmdesátých letech:

Z Husákova hradu

 6  1  0

Osoby, které v ČR v posledních dnech urážlivě vystoupily proti Noamu Chomskému, si zjevně nejsou vědomy, co psal Noam Chomsky o Československu v americkém tisku v sedmdesátých letech. Zde jsou ukázky pro doplnění jejich vzdělání. (JČ)

Zpráva o obětech politického útlaku v Československu (New York Review of Books, 31. října 1974) o situaci v jejich zemi a v Chile je opravdu dokument, který dělá velký dojem. Rád bych k tomu dodal stručnou poznámku o věci osobního zájmu, která může sloužit jako další ilustrace jejich argumentace.

Dr. Karel Čulík (není příbuzný s editorem Britských listů, pozn. red.) je vynikající aplikovaný matematik, specialista na algebru, logiku, počítačovou vědu a matematickou lingvistiku. V roce 1965 navštívil lingvistický výzkumný program na MIT a od té doby spolupracujeme na několika projektech. V roce 1968 byl jmenován plným profesorem na univerzitě v Brně a r. 1971 se přestěhoval do Výzkumného ústavu matematických strojů v Praze.

Z důvodů, které jsou srozumitelné pouze jiným utlačitelským institucím, nesmí dr. Čulík od r. 1969 cestovat do zahraničí na vědecké konference ani navštěvovat zahraniční univerzity, ani mu nebylo dovoleno publikovat vědeckou práci v Československu či v zahraničí. V roce 1970 byl propuštěn, značně brutálně, z Matematického ústavu Akademie věd. Vzhledem k tomu, že neměl možnost dělat svou práci ve své zemi, požádal v září 1973 o výjezdní doložku. Když byla jeho žádost odmítnuta, v říjnu zažádal o povolení k emigraci. Krátce poté byl propuštěn ze svého místa ve výzkumném ústavu a od 1. února 1974 je nezaměstnaný. Jeho manželka, která má doktorát z logiky, také nesmí pracovat ve své oboru. Žádosti podané na Federální správu pasů a víz, samotným Čulíkem a jeho četnými kolegy v zahraničí, byly ignorovány. Nakonec byla jeho žádost o emigraci odmítnuta s prohlášením, že není žádná další možnost odvolání. Uvedeným důvodem bylo, že Čulíkova emigrace by "nebyla ve státním zájmu". Zjevně tento "státní zájem" vyžaduje, aby bylo Čulíkovi zabráněno ve vědecké práci a ve vydávání článků, doma i v zahraničí, na tak nebezpečná témata, jako je matematická teorie jazyků a aplikovaná logika. Mezitím si osobní situaci profesora Čulíka a jeho rodiny si každý může dobře představit.

Jsem si jist, že tohle zdaleka není nejhorší příklad, který je možno citovat. Slouží to ale k ilustraci skutečné situace, kterou Svaz československých právníků ignoruje, když pokrytecky odsuzují strašlivé události v Chile.

Noam Chomsky

MIT

Cambridge, Massachusetts

Zdroj v angličtině ZDE

Před rokem (28. listopadu 1974) jsem tady popsal v dopise problémy svého kolegy Karla Čulíka, českého matematika, kterého úřady vyhnaly z jeho akademického místa, odmítly mu povolení cestovat či publikovat doma či v zahraničí a odepřely mu právo emigrovat. Po určitou dobu to pak vypadalo, že Čulíkovi a jeho rodinným příslušníkům bude nakonec povoleno opustit stát, který je zjevně neochoten tolerovat jejich existenci, ale dveře byly opět přiraženy a jsou zavřené. 30. července 1975 adresoval dr. Čulík optevřený dopis prezidentu Československé socialistické republiky, dr. Gustávu Husákovi, v němž požadoval povolení k emigraci. Citoval, mezi jiným, blížící se helsinské dohody. V dopise popsal situaci těmito slovy:

"Mnohokrát jsem myslel, že se se mnou zachází jako s otrokem. To je ale nesprávné. Pravda, otroctví je nespravedlivé, ale je racionálně srozumitelné. Pán chce žít v bohatství, a tak si udržuje otroka, aby pro něho pracoval. Jedině pán, kterému chybí zdravý rozum, brání otroku, aby pracoval, a odmítá mu dávat potravu. Avšak ponižování, kterému jsme vystavováni, nemá žádné racionální vysvětlení a nemá žádný účel ani smysl. Je to prostě jen vyjádření despotického vrtochu, který připomíná situaci ve vězení. Proto jsem uzavřel svůj poslední dopis, adresovaný vám, že "domov se zamřížovanými okny a dveřmi se proměňuje ve vězení". Ve své bezmocnosti, v nesmyslnosti celé situace mám opravdu pocit, že jsem jako zeměměřič K. z Kafkova Zámku."

Do této chvíle úřady nijak nereagovaly. Dr. Čulík a jeho manželka, odbornice na logiku, nesmějí pracovat ve svém oboru a jejich situace je stále zoufalejší. Rád bych požádal čtenáře, aby protestovali přímo na adresu československého velvyslanectví, anebo prezidentu Husákovi osobně.

Noam Chomsky

Cambridge, Massachusetts

- See more at: http://www.blisty.cz/art/73513.html#sthash.uS8rNta7.dpuf

Co psal Noam Chomsky v americkém tisku o Československu v sedmdesátých letech:

Z Husákova hradu

 6  1  0

Osoby, které v ČR v posledních dnech urážlivě vystoupily proti Noamu Chomskému, si zjevně nejsou vědomy, co psal Noam Chomsky o Československu v americkém tisku v sedmdesátých letech. Zde jsou ukázky pro doplnění jejich vzdělání. (JČ)

Zpráva o obětech politického útlaku v Československu (New York Review of Books, 31. října 1974) o situaci v jejich zemi a v Chile je opravdu dokument, který dělá velký dojem. Rád bych k tomu dodal stručnou poznámku o věci osobního zájmu, která může sloužit jako další ilustrace jejich argumentace.

Dr. Karel Čulík (není příbuzný s editorem Britských listů, pozn. red.) je vynikající aplikovaný matematik, specialista na algebru, logiku, počítačovou vědu a matematickou lingvistiku. V roce 1965 navštívil lingvistický výzkumný program na MIT a od té doby spolupracujeme na několika projektech. V roce 1968 byl jmenován plným profesorem na univerzitě v Brně a r. 1971 se přestěhoval do Výzkumného ústavu matematických strojů v Praze.

Z důvodů, které jsou srozumitelné pouze jiným utlačitelským institucím, nesmí dr. Čulík od r. 1969 cestovat do zahraničí na vědecké konference ani navštěvovat zahraniční univerzity, ani mu nebylo dovoleno publikovat vědeckou práci v Československu či v zahraničí. V roce 1970 byl propuštěn, značně brutálně, z Matematického ústavu Akademie věd. Vzhledem k tomu, že neměl možnost dělat svou práci ve své zemi, požádal v září 1973 o výjezdní doložku. Když byla jeho žádost odmítnuta, v říjnu zažádal o povolení k emigraci. Krátce poté byl propuštěn ze svého místa ve výzkumném ústavu a od 1. února 1974 je nezaměstnaný. Jeho manželka, která má doktorát z logiky, také nesmí pracovat ve své oboru. Žádosti podané na Federální správu pasů a víz, samotným Čulíkem a jeho četnými kolegy v zahraničí, byly ignorovány. Nakonec byla jeho žádost o emigraci odmítnuta s prohlášením, že není žádná další možnost odvolání. Uvedeným důvodem bylo, že Čulíkova emigrace by "nebyla ve státním zájmu". Zjevně tento "státní zájem" vyžaduje, aby bylo Čulíkovi zabráněno ve vědecké práci a ve vydávání článků, doma i v zahraničí, na tak nebezpečná témata, jako je matematická teorie jazyků a aplikovaná logika. Mezitím si osobní situaci profesora Čulíka a jeho rodiny si každý může dobře představit.

Jsem si jist, že tohle zdaleka není nejhorší příklad, který je možno citovat. Slouží to ale k ilustraci skutečné situace, kterou Svaz československých právníků ignoruje, když pokrytecky odsuzují strašlivé události v Chile.

Noam Chomsky

MIT

Cambridge, Massachusetts

Zdroj v angličtině ZDE

Před rokem (28. listopadu 1974) jsem tady popsal v dopise problémy svého kolegy Karla Čulíka, českého matematika, kterého úřady vyhnaly z jeho akademického místa, odmítly mu povolení cestovat či publikovat doma či v zahraničí a odepřely mu právo emigrovat. Po určitou dobu to pak vypadalo, že Čulíkovi a jeho rodinným příslušníkům bude nakonec povoleno opustit stát, který je zjevně neochoten tolerovat jejich existenci, ale dveře byly opět přiraženy a jsou zavřené. 30. července 1975 adresoval dr. Čulík optevřený dopis prezidentu Československé socialistické republiky, dr. Gustávu Husákovi, v němž požadoval povolení k emigraci. Citoval, mezi jiným, blížící se helsinské dohody. V dopise popsal situaci těmito slovy:

"Mnohokrát jsem myslel, že se se mnou zachází jako s otrokem. To je ale nesprávné. Pravda, otroctví je nespravedlivé, ale je racionálně srozumitelné. Pán chce žít v bohatství, a tak si udržuje otroka, aby pro něho pracoval. Jedině pán, kterému chybí zdravý rozum, brání otroku, aby pracoval, a odmítá mu dávat potravu. Avšak ponižování, kterému jsme vystavováni, nemá žádné racionální vysvětlení a nemá žádný účel ani smysl. Je to prostě jen vyjádření despotického vrtochu, který připomíná situaci ve vězení. Proto jsem uzavřel svůj poslední dopis, adresovaný vám, že "domov se zamřížovanými okny a dveřmi se proměňuje ve vězení". Ve své bezmocnosti, v nesmyslnosti celé situace mám opravdu pocit, že jsem jako zeměměřič K. z Kafkova Zámku."

Do této chvíle úřady nijak nereagovaly. Dr. Čulík a jeho manželka, odbornice na logiku, nesmějí pracovat ve svém oboru a jejich situace je stále zoufalejší. Rád bych požádal čtenáře, aby protestovali přímo na adresu československého velvyslanectví, anebo prezidentu Husákovi osobně.

Noam Chomsky

Cambridge, Massachusetts

- See more at: http://www.blisty.cz/art/73513.html#sthash.uS8rNta7.dpuf

Co psal Noam Chomsky v americkém tisku o Československu v sedmdesátých letech:

Z Husákova hradu

 

Osoby, které v ČR v posledních dnech urážlivě vystoupily proti Noamu Chomskému, si zjevně nejsou vědomy, co psal Noam Chomsky o Československu v americkém tisku v sedmdesátých letech. Zde jsou ukázky pro doplnění jejich vzdělání. (JČ)

Zpráva o obětech politického útlaku v Československu (New York Review of Books, 31. října 1974) o situaci v jejich zemi a v Chile je opravdu dokument, který dělá velký dojem. Rád bych k tomu dodal stručnou poznámku o věci osobního zájmu, která může sloužit jako další ilustrace jejich argumentace.
 

Dr. Karel Čulík (není příbuzný s editorem Britských listů, pozn. red.) je vynikající aplikovaný matematik, specialista na algebru, logiku, počítačovou vědu a matematickou lingvistiku. V roce 1965 navštívil lingvistický výzkumný program na MIT a od té doby spolupracujeme na několika projektech. V roce 1968 byl jmenován plným profesorem na univerzitě v Brně a r. 1971 se přestěhoval do Výzkumného ústavu matematických strojů v Praze.

Z důvodů, které jsou srozumitelné pouze jiným utlačitelským institucím, nesmí dr. Čulík od r. 1969 cestovat do zahraničí na vědecké konference ani navštěvovat zahraniční univerzity, ani mu nebylo dovoleno publikovat vědeckou práci v Československu či v zahraničí. V roce 1970 byl propuštěn, značně brutálně, z Matematického ústavu Akademie věd. Vzhledem k tomu, že neměl možnost dělat svou práci ve své zemi, požádal v září 1973 o výjezdní doložku. Když byla jeho žádost odmítnuta, v říjnu zažádal o povolení k emigraci. Krátce poté byl propuštěn ze svého místa ve výzkumném ústavu a od 1. února 1974 je nezaměstnaný. Jeho manželka, která má doktorát z logiky, také nesmí pracovat ve své oboru. Žádosti podané na Federální správu pasů a víz, samotným Čulíkem a jeho četnými kolegy v zahraničí, byly ignorovány. Nakonec byla jeho žádost o emigraci odmítnuta s prohlášením, že není žádná další možnost odvolání. Uvedeným důvodem bylo, že Čulíkova emigrace by "nebyla ve státním zájmu". Zjevně tento "státní zájem" vyžaduje, aby bylo Čulíkovi zabráněno ve vědecké práci a ve vydávání článků, doma i v zahraničí, na tak nebezpečná témata, jako je matematická teorie jazyků a aplikovaná logika. Mezitím si osobní situaci profesora Čulíka a jeho rodiny si každý může dobře představit.

Jsem si jist, že tohle zdaleka není nejhorší příklad, který je možno citovat. Slouží to ale k ilustraci skutečné situace, kterou Svaz československých právníků ignoruje, když pokrytecky odsuzují strašlivé události v Chile.

Noam Chomsky

MIT

Cambridge, Massachusetts

Zdroj v angličtině ZDE

Před rokem (28. listopadu 1974) jsem tady popsal v dopise problémy svého kolegy Karla Čulíka, českého matematika, kterého úřady vyhnaly z jeho akademického místa, odmítly mu povolení cestovat či publikovat doma či v zahraničí a odepřely mu právo emigrovat. Po určitou dobu to pak vypadalo, že Čulíkovi a jeho rodinným příslušníkům bude nakonec povoleno opustit stát, který je zjevně neochoten tolerovat jejich existenci, ale dveře byly opět přiraženy a jsou zavřené. 30. července 1975 adresoval dr. Čulík optevřený dopis prezidentu Československé socialistické republiky, dr. Gustávu Husákovi, v němž požadoval povolení k emigraci. Citoval, mezi jiným, blížící se helsinské dohody. V dopise popsal situaci těmito slovy:

"Mnohokrát jsem myslel, že se se mnou zachází jako s otrokem. To je ale nesprávné. Pravda, otroctví je nespravedlivé, ale je racionálně srozumitelné. Pán chce žít v bohatství, a tak si udržuje otroka, aby pro něho pracoval. Jedině pán, kterému chybí zdravý rozum, brání otroku, aby pracoval, a odmítá mu dávat potravu. Avšak ponižování, kterému jsme vystavováni, nemá žádné racionální vysvětlení a nemá žádný účel ani smysl. Je to prostě jen vyjádření despotického vrtochu, který připomíná situaci ve vězení. Proto jsem uzavřel svůj poslední dopis, adresovaný vám, že "domov se zamřížovanými okny a dveřmi se proměňuje ve vězení". Ve své bezmocnosti, v nesmyslnosti celé situace mám opravdu pocit, že jsem jako zeměměřič K. z Kafkova Zámku."

Do této chvíle úřady nijak nereagovaly. Dr. Čulík a jeho manželka, odbornice na logiku, nesmějí pracovat ve svém oboru a jejich situace je stále zoufalejší. Rád bych požádal čtenáře, aby protestovali přímo na adresu československého velvyslanectví, anebo prezidentu Husákovi osobně.

Noam Chomsky

Cambridge, Massachusetts

Zpět

Kontakt

hnutisocialneslabych
karlova studanka 12
Karlova Studánka
79324

73949081

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode