Evropské unii vadí české brambory, zelenina, maso a teď dokonce i Bedřich Smetana

29.04.2014 09:05

Evropské unii už vadí Vltava od Bedřicha Smetany i česká dechovka, prý podporuje nacionalismus, který mají Češi v krvi.

Nedávná zpráva EU, která snad raději ani nebyla příliš mediálně rozmáznuta, je skrité nebezpečí českého radikalsmu a nacionalsimu.


Jako jeden z mnoha aspektů boje proti českému vlastenectví je prý zahlazení znaků českého národa, protože Češi prý jsou nejvzpurnější a skrytě nenávistní k eurovládcům v Bruselu a v Berlíně. Mezi tzv. nebezpečné znaky patří hudba, česká architektura, která ve městech zobrazujeme českých za samostatnost nezávislost (tomuhle úseku nerozumim), české dělníky s českou vlajkou, hudba Bedřicha Smetany: Má vlast, Vltava i státní hmyna a česká národní vlajka, dokonce v Bruselu vadí i česká dechovka, která mnohdy zpívá o české zemi, že se nedáme, že nemáme v cizině přátele, jen falešné postavy, že je Česko nejlepší a nejkrásnější na celém světě nebo že Praha je matka měst nebo že Praha je Čechů ráj. Tyto NEBEZPEČNÉ a prý až fašistické texty a výjevy české národní historie musí být prý maximálně potlačeny tak, aby nebyly dále propagovány. Podle Bruselsko-Berlínského vedení EU je prý nejkoncepčnější. EU doporučuje vazebně stíhat příslušníky tzv. "nacionalistikých" uskupení včetně českých národních občanských aktivit a asimilovat do české společnosti během tří let budoucích let                      až 1 500 000 Arabů, zvýšit porodnost u etnickcýh menšin žijící v euroregionu Česku, především Romů a docílit zasídlení ze současných asi 450 000 rómských osob v ČR na 1 300 000 osob a toho dosáhnout do pěti let.
To vše má vytvořit předpoklady pro to, aby nebylo možné, že by tzv. "nacionalisté" mohli překročit 6% hlasů ve volbách při budoucích rasových a národnostních konfliktech v ČR, které podle názoru EU propuknou do 5 let v ČR. České děti musí být prý vychovávany společně s etniky (viz. zrušení zvláštních škol - tedy s Romy), což dle EU povede ke sblížení. Proti tomu nejsme, pokud bude mravní a intelektuální úroveň rómských dětí  a jejich dětské dispozice umožňovat  celému třidnímu kolektivu pokračovat v běžné výuce a zvládat ji dle učebních osnov.


Občanské sdružení NÁŠ ČESKÝ DOMOV DŮRAZNĚ ODMÍTÁ do doby vyřešení tristních podmínek současného života drtivé většiny českých občanů PŘÍLIV PŘISTĚHOVALCŮ! V návaznosti na velmi malou rozlohu České republiky ODMÍTÁ NÁŠ ČESKÝ DOMOV o.s. NÁRŮST POČTU ETNIK NA ÚZEMÍ republiky! ODSUZUJEME POTLAČOVÁNÍ ČESKÉ NÁRODNÍ KULTURY, KTERÁ JE NAŠEMU NÁRODU A ZPŮSOBU ŽIVOTA VLASTNÍ!  PŘIJÍMAT CIZINCE DO ČR hodlá naše občanské sdružení ve vyjímečných případech z humánitárních důvodů a nikoliv z důvodů ekonomických. NESOUHLASÍME S PŘIDĚLOVÁNÍM STÁTNÍHO OBČANSTVÍ KAŽDÉMU IMIGRANTOVI!
Občanské sdružení NÁŠ ČESKÝ DOMOV NAVRHUJE ochraňovat své česko-slovenské vlastenectví a BRÁNIT ČESKOU REPUBLIKU I JEJÍ HRANICE, ČESKÝ PROSTOR PRO ŽIVOT VŠEMI ZPŮSOBY!!

 PODPOŘTE TATO STANOVISKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ NÁŠ ČESKÝ DOMOV

A  NEDEJME SPOLEČNĚ VE VOLBÁCH ŠANCI DOSUD TRVAJÍCÍ SNAHY VNĚJŠÍCH I VNITŘNÍCH ZAPRODANECKÝCH ANTIVLASTENCŮ DÁLE LIKVIDOVAT ČESKÝ NÁROD A JEHO KULTURNÍ A MATERIÁLNÍ DĚDICTVÍ.

 SVOU AKTIVNÍ ČINNOSTÍ ZACHOVEJME ČESKOU REPUBLIKU PRO BUDOUCÍ ČESKÉ GENERACE!

 

Zpět

Kontakt

hnutisocialneslabych
karlova studanka 12
Karlova Studánka
79324

73949081

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode