Částka byla podle něho převedena na zahraniční účet uvedené společnosti s nejasnou vlastnickou strukturou.

„Jde o zcela nezpochybnitelnou zpronevěru cizích prostředků, s nimiž nemá Tomáš Vrána právo jakkoli disponovat. Vzhledem k závažnosti těchto skutečností podáváme v tomto okamžiku trestní oznámení pro zpronevěru na Tomáše Vránu, Jiřího Bílka a dále advokáta Jiřího Vančuru jako členy zločinného spolčení,“ uvádí v prohlášení Exekutorského úřadu Přerov Jícha.

Dále podal návrh na vydání předběžného opatření, kterým by soud zakázal těmto osobám disponovat depozitními účty exekutora, spisovou agendou a pověřil tímto zástupce Tomáše Vrány soudního exekutora Reného Mohylu.

Platba, kterou Vrána realizoval a podle vedení EÚ Přerov znamená vyvedení peněz dlužníků

Platba, kterou Vrána realizoval a podle vedení EÚ Přerov znamená vyvedení peněz dlužníků.

FOTO: EÚ Přerov