Exekutor = zaručená ztráta pro dlužníka, věřitele i ostatní lidi

19.05.2015 16:25

Exekutor = zaručená ztráta pro dlužníka, věřitele i ostatní lidi

Vstup exekutora do bytuPůjčil jsem si na nezbytné vybavení domácnosti, video a kameru, abych mohl zachytit i vzpomínky na svoje děti. A 5 let splácel.
V roce 2006 soud nařídil exekuci na dluh 43.839,-Kč.
V květnu 2011 exekutor provedl v mém nájemním bytě a v mé nepřítomnosti exekuci. Zničil majiteli bytu vstupní dveře a způsobil mu škodu za 8.829,-Kč.
Exekutor odvezl vrtačku v hodnotě 900,-Kč, kterou následně vydražil. Na místě ponechal věci za více než 80.000,-Kč a věci pořízené z dluhu. Náklady za tento úkon vyčíslil ve výši 13.564,-Kč.
Po 9-ti letech nemám žádný majetek. Věřitel nedostal ani korunu. Úroky a odměna exekutora narůstá. Mám zablokovaný účet. Mám exekuci na mzdu. Čelím dalším exekucím.

Jiří Bezděk

 

Dlužník je exekucí zbaven práv. O jeho životě rozhoduje exekutor.

Poměr majetku a dluhuRozumné by bylo zpeněžit zabavitelný majetek ve prospěch věřitele, ale exekutor žije z odměn za úkony. Čím jich je více, tím větší je zisk exekutora. 

 

 

 

 

 

 

Poměr vymoženého a nákladů exekuceŽádoucí je dodržovat zákon, ale exekutor stojí nad zákonem. Může si dělat, co mu zákon nezakazuje a navíc má ze zákona více pravomocí, než kterákoli ústavní moc. Kontrola jeho činnosti neexistuje. Jen exekutor smí kontrolovat exekutora. 

 

 

 

Umoření dluhuNormální je zaplatit správní poplatek soudnímu vykonavateli bez dalších zbytečných nákladů. Ale exekutor dostane zaplaceno vše od věřitele, přestože dluh nevymůže. Proč by měl mít zájem nevymahatelnou pohledávku hned zastavovat? Proč by měl efektivně vymáhat? 

 

 

Exekutor = zaručená ztráta pro dlužníka, věřitele i ostatní lidi


Shrnutí mobiliární exekuce

 

Běžně vykonávají spravedlnost úřady


Exekutorský úřad není úřadem!

Zákon o státních symbolech nedovoluje exekutorům používat velký státní znak, přesto ho užívají na listinách, v automobilech i v označení svých sídel.

Exekutor je podnikatel.
Nezastupuje stát, ale soukromé osoby.

 

Spravedlnost kmotrů nebo lidská práva?

 • Graf_nesplácená exekuceNapř. nezaplacená jízdenka svobodnou matkou E.P. s příjmem 6.800,-Kč při akutní cestě k lékaři s dítětem. Proč exekuce? Dluhy budou splácet děti.

 

 • Graf_splácená exekuceNapř. exekuce na starobní důchod 68-leté babičky A.B. za nedoplatek elektřiny za vytápění bytu 2+1. Proč exekuce? Dluhy se dědí.

 

 

 • Graf_ideální exekuceIdeální průběh exekuce je schopen zajistit soudní vykonavatel. Ale pro exekutora takový průběh není žádoucí. Proč? Protože nepřináší potřebný zisk.

 

 

 

 

 

 

 

Exekuce, svět dezinformací a manipulací


Z celkové koncepce zákona č. 120/2001 Sb. Exekuční řád je exekutorovi dána moc soudní, výkonná i zákonodárná!
Zdroj:    Právní rozbor zák.č. 120/2001 Sb. Exekuční řád, Jiří Bezděk


Srovnání pravomocí

 

Tajnější než tajné služby

Exekutorovi je umožněno hájit zájmy cizích státních příslušníků podnikajících na území ČR a spolupracovat tak s osobami cizích mocností, a aniž by splňoval bezpečnostní prověrky (§9), je mu zároveň dána možnost dostat se k utajovaným informacím (z titulu § 3 bod 2)) a plnit úkoly spadající do kompetencí bezpečnostních složek státu (z titulu §7 bod 5)).
Zdroj:    Právní rozbor zák.č. 120/2001 Sb. Exekuční řád, Jiří Bezděk

 • Exekutor plní úlohu tzv. dvojitého agenta v rámci mezinárodní špionáže.
 • Exekutor má přístup k státem utajovaným informacím a přitom spolupracuje s věřiteli z cizích států, např. i ovládaných teroristy a diktátory.
 • Exekutor nemusí splňovat bezpečnostní prověrky a má plnit opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 • Bezpečnostní informační služba takové pravomoci jako exekutor nemá, přičemž je to její náplní práce. Pracovníci BIS prošli bezpečnostními prověrkami.

 

Dříve nadšeným komunistou dnes nekompromisním exekutorem

Bezpečnostní riziko představuje především §128 Exekučního řádu, který dává možnost osobám podílejícím se v minulosti na potlačování základních práv a svobod a porušování základů demokracie daných čl. 2 odst. 1 Listiny základních práv a svobod pokračovat v této činnosti.
Zdroj:    Právní rozbor zák.č. 120/2001 Sb. Exekuční řád, Jiří Bezděk

 

Mám zato, že nejeden exekutor může prohlásit:

 • „Před rokem 1989 jsem dělal prokurátora. Pár křiklounků za demokracii jsem nechal odsoudit k několika letům vězení. Kvůli tomu jsem potom nemohl dělat svou práci státního zástupce. Od roku 2001 jsem ale exekutorem..“
 • „Byla jsem lidovou soudkyní a hájila zájmy socialismu. Po roce 1989 jsem musela být v ústraní, abych nebyla tolik na očích. Exekuční řád mě v roce 2001 znovu dostal do hry. Od toho roku mám svůj Exekutorský úřad..“

 

Legislativní změny nezastaví „pochybení“ exekutorů

Příčiny neřešitelnosti současného stavu vymáhání dluhů exekutory jsou zřejmé:

 

Úředník může činit pouze to, co mu zákon dovoluje.

 

Kdežto soudní exekutor (soukromá osoba) může činit to, co mu zákon nezakazuje. Navíc na základě Exekučního řádu má více pravomocí, než kterákoli ústavní moc!

 

Horká novinka v obcházení zákona a již realizovaná v roce 2015, jak jsem se dozvěděl z rozhovorů s dlužníky:

 • Exekuce na starobní důchod je zaručeným zdrojem příjmu exekutora. Jistinu dluhu vymáhá stávající exekutor a úroky z této jistiny jsou postoupeny jinému exekutorovi k vymáhání.
 • Cena pro dlužníka: Dvojité náklady exekuce za jeden dluh!
 • Zisk pro věřitele: 0

 

Že se tě exekuce netýká?


Daňové ztráty z činnosti exekutorů jsou nevyčíslitelné. Ale hradíš je ty! Ty, který chodíš do práce.
Věřitel si pohledávku odečte po 3-4 letech z daní.
Dlužník pracuje většinou v šedé zóně. Z této práce, ale zaměstnavatel daně neodvádí.

 • V ČR je přes 1 milion dlužníků. Dovedeš si to číslo na daních vůbec představit? Mluví se o 600 miliardách korun.
 • Mohl/-a bys mít třeba levnější vlak a autobus. Nebo i cestu autem, protože stát by nemusel vybírat tolik daní na benzinu a naftě.
 • Mohl/-a bys mít levnější studium, protože stát by měl peníze pro vysoké školy.
 • Mohl/-a bys mít levnější léky, protože stát by měl finance pro zdravotnictví.
 • Tvůj fotbalový klub by měl více peněz. Třeba bys nemusel/-a za svého syna tolik platit za fotbalové tréninky, protože stát by mohl více přispívat na sport.

Mohl/-a bys mít spokojenější život. Život bez exekutorů!

 

Problém s exekutory má jednoduché řešení!!!

Zrušit exekutory

Zpracoval: Jiří Bezděk
pravdazvitezi.webnode.cz

 

 

Vezmi teď hned tužku a papír, a napiš na adresu:


Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
Sněmovní 4
118 26 Praha 1 - Malá Strana

nebo na e-mail: posta@psp.cz či do datové schránky: bykaigw

V souladu se zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení, kdy bude Poslanecká sněmovna jednat o zrušení Exekučního řádu, zákona č. 120/2001 Sb.?
Pod tíhou důkazů a argumentů proti exekutorům žádám o zachování jediného systému vymáhání pohledávek soudními vykonavateli – úředníky soudů.

 

Zrušení exekutorů a zachování pouze soudních vykonavatelů podporují:


Václav Klučka, poslanec Parlamentu ČR
Marek Černoch, poslanec Parlamentu ČR
Radim Fiala, poslanec Parlamentu ČR
Petr Adam, poslanec Parlamentu ČR
Jaroslav Foldyna, poslanec Parlamentu ČR

 

Adresář poslanců Parlamentu ČR:

Aktuální adresář poslanců Parlamentu ČR naleznete zde.

I oni chtějí být informováni. Napišme jim.

 

Najít kontakty na poslance, senátory a jiné naše zastupitele je snadné. Třeba zde dle místa bydliště.

I oni chtějí být informováni. Napišme jim.

 

Nebo rovnou zde můžeme psát:

Poslanci ČSSD A - J

Poslanci ČSSD K - Š

Poslanci ČSSD T - Z

Poslanci ANO A - J

Poslanci ANO K - R

Poslanci ANO S - Z

Poslanci KSČM A - M

Poslanci KSČM N - Z

Poslanci TOP09 A - N

Poslanci TOP09 O - Z

Poslanci ODS A - Z

Poslanci Úsvitu A - Z

Poslanci KDU-ČSL A - Z

I oni chtějí být informováni. Napišme jim.

Úřad vlády ČR

Ministerstvo spravedlnosti ČR

 

Přece nebudeme pátým kolem u vozu..

Dokumenty kampaně "I problém s exekutory má řešení" ke stažení:


Prezentace v PDF (412kB) k volnému šíření zde.

Napište si o soubor Prezentace OpenDocument ODP (302kB) pro vaše projektory k volným prezentacím pro informovanost vaši klientů zde.

Leták pro občanské poradny v PDF (48kB) zde.

Leták pro občanské poradny v JPG (44kB) zde.

 

 
23
 

Kontakt

Jiří Bezděk: I problém s exekutory má řešení.. Zrušme exekutory a zachovejme pouze soudní vykonavatele!

odskodneni.exekuci@seznam.cz

Pišme na adresu:

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
Sněmovní 4
118 26 Praha 1 - Malá Strana

Vyhledávání

 

Přispět na živobytí organizátorů kampaně, podpořit kampaň a lobbing u zákonodárců můžete prostřednictvím soukromého účtu č. 2300737484/2010.

Variabilní symbol: 1202001

Měsíční vyúčtování vašich příspěvků najdete na těchto stránkách.

 

Zpět

Kontakt

hnutisocialneslabych
karlova studanka 12
Karlova Studánka
79324

73949081

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode