Hnutí sociálně slabých zahájilo volební kampaň

02.09.2014 20:17

Hnutí sociálně slabých zahájilo již v některých českých městech a obcích volební kampaň pro volby do obecních zastupitelstev. Například v lázeňském městečku Karlova Studánka hnutí občanům představilo svého nového  starostu.  "Do voleb jdeme společně s některými bývalými členy ČSSD a jako lídra kandidátky jsme si dali dokonce bývalého předsedu místní organizace ČSSD," říká předseda ZO HSS Karlova Studánka Pavel Soušek.

    V dalším severomoravském městě Rychvaldu si kandidáti HSS dávají za cíl volby vyhrát. "Je potřeba všechno v tomto městě změnit  a předně musíme začít u vedení radnice a dalších úředníků," vysvětluje předseda místní organizace v Rychvaldě Jiří Gajdarus.

V Karlově Studánce jsou přesvědčeni o tom, že obec bude mít nového starostu a s tím již také HSS vyšlo mezi občany.

HNUTÍ  SOCIÁLNĚ  SLABÝCH
KANDIDUJÍCÍ  DO  ZASTUPITELSTVA  OBCE
KARLOVA  STUDÁNKA  11.-12. ŘÍJNA 2014

,, Dělej dobro a to se ti vrátí''
SLOVO  BUDOUCÍHO STAROSTY KARLOVY STUDÁNKY

Vážení spoluobčané a sousedé,

jsem přesvědčen, že mě všichni znáte, ale přesto dovolte, abych se Vám krátce představil.  Jmenuji se Patrik Rohel, je mi 36 let, a od svého narození  žiji a bydlím  v Karlově Studánce. Přesto, že jsem na  9 let odjel do zahraničí, abych zde získal životní zkušenosti, prožil jsem v naší nádherné lázeňské obci krásné dětství.


      Už v dětství jsem se naučil pravidlům fair play,  ať už díky sportovním aktivitám – lyžo-vání, tenis -nebo členství ve skautu, kde jsem později působil i jako vedoucí.
   Po ukončení střední školy jsem se rozhodl vydat se  za vidinou lepšího života a odjel jsem do Ameriky. Zde jsem získal cenné zkušenosti o kterých se mi ani nesnilo. Cesta to byla vskutku trnitá a nikdy jsem nelitoval svého rozhodnutí. Prošel jsem si tou nejtvrdší prací a dospěl až k vybudování vlastní firmy a lepšího života.

    Po návratu do rodné Karlovy  Studánky jsem mněl i nadále potřebu získávat nové životní zkušenosti. Pracoval jsem v IBM, kde jsem úspěšně využíval své  znalosti  angličtiny a posléze jsem působil jako manager v italsko-německo- anglické firmě Invensys. Přesto všechno jsem měl stále vnitřní pocit, že mým posláním je práce s lidmi. Proto jsem později vstoupil do řad Městské policie v Bruntále, u které jsem bezmála pět let sloužil jako strážník. Zde jsem se setkával s různými lidmi a různými situacemi, které jsem v daném momentě musel okamžitě řešit.

    V současné době  žiji  a podnikám v mém rodišti Karlově Studánce a k této obci mám velmi vřelý osobní vztah.  Nejdříve mně ani v duchu nenapadlo angažovat se ve vedení obce, ale už delší dobu pociťuji, že místní rozvoj, tak krásného a turisticky panenského místa upadá! dánky a jsem připraven, ve prospěch své rodné obce, náležitě využít své získané bohaté zkušenosti.Proto chci nyní své zkušenosti zhodnotit a využít především ku prospěchu místních obyvatel  a samotné obce Karlovy Studánky. Jsem si vědom toho, že nás nečeká lehká práce, ale když budeme všichni táhnout za jeden provaz,  tak potom věřím, že se úspěch brzy dostaví a naše Karlova Studánka bude vzkvétat a opět prosperovat tak, jak tomu bylo dříve.
Za hlavní cíle jsem si stanovil:
1) Energicky  a především rázně se postavit za práva všech občanů Karlovy Studánky ve věci majetkových nároků Řádu  německých rytířů.
 Jak jistě víte, Řád německých rytířů usiluje o obrovský majetek na severu Moravy včetně lázní Karlova Studánka a 20 tisíc hektarů lesa. Mnozí z Vás, kteří v naší obci vlastníte penzióny, domy a nebo zde pouze bydlíte v pronajatých bytech, si možná ani neuvědomujte, v jak bezvýchodné situaci se v brzké době můžete ocitnout. V případě vydání lázní Karlova Studánka do rukou Německého řádu se stanou pozemky pod vašimi domy a penziony vlastnictvím Řádu německých rytířů. Ten již také, osobním dopisem, obeslal některé vlastníky nemovitostí a vyzval je k jejich vydání a to i přesto, že jste si v minulosti tyto nemovitosti řádně koupili. Bez silného a razného odporu, se velice záhy můžeme všichni ocitnout v propasti.


2) Zajistit práci všem občanům Karlovy Studánky, kteří o ní mají zájem 
Karlova Studánka se při odborném a kvalifikovaném vedení může v budoucnu stát jednou z nejbohatších obcí a to nejen v regionu, ale v celé České republice. Bude-li obec prosperovat, nebude pro nás problém zajistit všem našim spoluobčanům, kteří budou mít zájem pro blaho obce pracovat, pracovní uplatnění. Jednou pro vždy musí skončit zaběhnutá praxe, že místní občané budou za prací dojíždět a cizí budou v Karlově Studánce pracovat!


3) Bezpečnost občanů.
 Pro bezpečnost občanů a návštěvníků Karlovy Studánky zřídit obecní policii a tím vytvořit minimálně dvě nová pracovní místa pro občany naší obce.


4) Napravit zpřetrhané dobré vztahy mezi Obecním úřadem Karlova Studánka a Horskými léčebnými lázněmi Karlova Studánka, s.p.
Jenom slepý nemůže nevidět, že vztahy mezi OÚ a lázněmi jsou na bodu mrazu a přitom jeden bez druhého nic nezmůžeme. Tyto vztahy se v budoucnu rozhodně musí změnit a zcela jistě nám všem přinesou prosperitu.

5) Sportovní centrum
Vybudovat multifunkční sportovní halu, která bude přínosem nejen pro místní občany a ná-vštěvníky Karlovy Studánky, ale především přispěje do obecní pokladny a vytvoří další pra-covní místa pro naše občany.


4) Transparentní výběrová řízení
Budu přísně dohlížet na to, aby všechna výběrová řízení, byla transparentní a bez korupce.

Vážení spoluobčané a sousedé,
představil jsem Vám pouze část své vize, jak dospět k větší prosperitě naší krásné lázeňské obce. Do voleb Vám postupně budu předkládat další své  představy, jak dosáhnout  ekonomic-kého rozvoje Karlovy Studánky. Je na Vás, abyste zvážili a především nepodcenili současnou situaci v Karlově Studánce a zauvažovali nad tím, dát šanci lepším podmínkám  pro nás všechny. Já Vám slibuji, že budu za nás všechny bojovat.


                                   Děkuji Vám, že jste si našli chvíli svého drahocenného času a věnovali pozornost mým skromným myšlenkám

S pozdravem
Váš spoluobčan a soused

Patrik Rohel
 

Zpět

Kontakt

hnutisocialneslabych
karlova studanka 12
Karlova Studánka
79324

73949081

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode