Já jsem cigán, kdo je víc!

23.09.2016 19:43

Nejdřív to na mě působilo jako vtip...
Žel není tomu tak....
Gadžo padej dozadu do fronty
-
mi cikáni / more
máme přednost!
Cikáni
-
flákači a příživníci národa českého ...
Vláda schválila plán integrace Cikánů, aby si odškrtla splněný požadavek Bruselu.
Tento plán má prý zamezit diskriminaci cikánů a tak paradoxně zavádí podle mého
diskriminaci většinové společnosti. Evropská komise stanovila, že
přijetí
„ Strategie cikánské integrace je podmínkou pro čerpání evropských fondů“
***********************************************
***************************
to je zřejmě hlavní důvod, proč vláda koncem února schválila „strategii cikánské integrace“,
jež má znamenat konec „údajné“ diskriminace cikánů ve vzdělávání, bydlení a na trhu práce.
Mimo jiné tedy mají mít cikáni přednost na úřadech práce, Vláda chce prosadit zlepšení
dostupnosti mateřských školek tak, aby nedocházelo k segregaci romských dětí a zároveň
zlepšit informování cikánských rodičů o důležitosti předškolního vzděláván
í.
Cílem integrace je také úkol snížit počet cikánských dětí umísťovaných do praktických škol.
Vláda dokonce vloni navrhla, aby každý cikánský student vyšš
í školy dostal dotaci 60 tisíc
korun ročně!!!
Některé z výhod pro romské děti:
-
přednostní umístění ve školkách
-
budou mít ve školách speciálního asistenta
-
budou mít nárok požádat si o hrazení jízdného, stravného,
školních výletů, pomůcek
-
zdarma kroužky od neziskových organizací
-
dětem s problematickým chováním už nebude hrozit »
zvláštní« škola, pokud se u nich
neprokáže mentální postižení
.
Co to tedy bude zřejmě znamenat v praxi?
Ten, kdo bude poctivě celý život pracovat
a odvádět státu daně pak, když přijde o práci
a stoupne si do fronty na „pracáku“,
bude před sebe muset pustit Roma, který nikdy
nepracoval?
Pokud rodiče z většinové společnosti pracují, aby uživili rodinu, potřebují dát přes den dítě
do mateřské školy. Zřejmě ale budou mít smůlu, protože před
nost dostane romské dítě,
jehož rodiče nikdy nepracovali, nepracují a pracovat nebudou. Když pracující rodiče budou
cht
ít, aby jejich dítě studovalo, budou si muset vzít ještě „druhou“ práci, aby bylo na studia,
učebnice, školné. Cikánští
rodiče nebudou muset, pokud vláda uvažuje, že jim ročně dá 60
tisíc.
Jestliže se do firmy přijdou ucházet o místo spolu s uchazeči z m
ajoritní společnosti i cikáni,
budou muset zřejmě dostat přednost, namísto uspořádání férového výběrového řízení.
Financujeme integraci cikánů opět plošně a nevyhodnocujeme ty, co
pracují, ty c
o chtějí
pracovat
a ty, co se celoživotně flákají. Kousek od nás, na Slovensku, s integraci
flákačů mají
roky odzkoušenou
praxi a řeší ji takto
-
u nás ale potřebujeme
integrační evropské fondy,
Slováci ne a to jsou ve stejné jako EU
.
A co majitelé bytů? Budou muset romské rodině pronajmout byt, jinak by šlo o rasovou
diskriminaci.
Pokud byt nájemníci zdevastují a nebudou platit nájem, uhradí majiteli
bytu tuto škodu.
Vláda z integračního programu a dotačních peněz?
Až pracující rodiče neseženou místo
ve školce a budou potřebovat
zaplatit chůvu, proplatí ji
Vláda z integračního programu? A co přijímačky na střední a vysoké školy?
Budou mít cikáni nižší limity pro přijetí, než uchazeči majoritní společ
nosti? V tomto státě
„funguje“
z dotací V lády a různých evropských nadac
í a fondů 138 (!!!) proromských sdružení
a organizací.
Kolik jich existuje pro lidi v nouzi, svobodné mat
ky, důchodce?
Vyhodnotil někdo
smysluplnost
těch stovek milionů ročně, které ta romská sdružení obdrží? Kolik cikánů
naučila ta sdružení
pracovat,
chodit do školy, nekrást?
Cikánské děti končily někdy (ne všechny) ve „speciálních“ třídách dík
y
nevychovanosti až
agresivitě,
díky nižšímu intelektu, či nižší schopnosti chápat látku, učit se. Za to ale
nemohla
většinová společnost,
ale historická „přirozenost“
cikánských dětí a zejména zcela
nedostatečná péče a výchova ze strany cikánských r
odičů v období předškolního věku. Díky
integraci tak bude brzděna výuka dětí většinové společnosti, bude třeba více učitelů, kteří se
budou bát cikánské dítě pokárat, nebo mu dát nedostatečnou.
Může snad většinová společnost za to, že určitá část Romů j
e zv yklá nehradit nájem, ház
et
odpadky z okna a devastovat byty? Je pak opravdu majitel bytu, který se jej bojí pron
ajmout
romské rodině „rasista“
stejně, jako majitel firmy, který nedá přednost cikánskému uchazeči
o práci? Ten byt mnohdy dopadne tak
to
Cikáni, kteří chápou, že normální je nedevastovat byty, neházet odpadky z oken, nekrást,
platit nájem, posílat děti do školy a pracovat, tak činí i bez integ
račních programů a
příspěvků.
Romy, kteří toto nechápou a nedodržují, integrační program nepředělá, ale možná mu
zatleskají.
Tam, kde pracující rodiče musí za děti platit, budou to mít cikáni zdarma. Tam, kde to mají
pracující rodiče zdarma, ti cikánští dostanou jako bonus státní příspěvek.
Chtěl jsem se „cikánskému tém
atu“ na dlouho vyhnout, ale to,
co vláda
koncem února schválila, nejde přejít mlčením!
Vláda v rámci ú
spor "překopala" tabulky podpory invalidům, nevidomým, epileptikům,
vozíčkářům, lidem, s roztroušenou sklerózou, lidem, kteří si sami nemají jak
pomoci a to, co
na nich tato populistická Vláda ušetří, rozdává celoživotním flákačům No,
to považuji
s
prominutím za prasečinu.
Na pomoc umírajícím dětem je nutno pořádat sbírky na léky, zdravé flákače, systémově
plodící generace dalších flákačů, ale stát dotuje bez ohledu na úspory z našich daní.
Takový integrační program, jaký vláda schválila, považuji za alibistický
nic
neřešící populismus a diskriminaci většinové společnosti.
přepošli to dále ...

 

Zpět

Kontakt

hnutisocialneslabych
karlova studanka 12
Karlova Studánka
79324

73949081

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode