Kandidát HSS Martin Šik: Pravidla EU jsou pro Českou republiku diskriminující

16.04.2014 14:34

Jeden z kandidátů za Hnutí sociálně slabých Martin Šik řekl v rozhovoru pro Český rozhlas, že něktrá pravidla EU jsou pro českou republiku diskriminující a likvidační.

 Krátké představení politického programu

    Hnutí sociálně slabých je společenstvím lidí  všech politických proudů a sociálních vrstev.
 Jedním z hlavních našich cílů je  zajistit, aby  finanční prostředky, které do České republiky z EU  přicházejí,  nekončily v černých dírách nebo v kapsách lobbystů, podvodníků a nebo na kontech nejbohatších vrstev.
          Požadujeme, aby tyto prostředky  dorazily tam, kde jsou potřebné a nezbytné. Jednou z životně důležitých adres jsou  lidé postiženi exekucemi. V tomto směru hodláme docílit oddlužnění minimálně třech miliónů  spoluobčanů, kteří se, díky exekucím,  ocitli na samém dně společnosti. Jejich marný boj často končí, rozpadem rodin, závažnými zdravotními problémy a sebevraždami.
     Dalším z naších prvořadých úkolů v rámci evropské unie je za-jistit právo na práci. Ten kdo chce pracovat, musí mít zákonem  garantované právo na práci. Rozhodně jednou pro vždy musí skončit parazitování na sociálních dávkách.

Jak si představujete své osobní zapojení do práce Evropského parlamentu? Čemu konkrétně se chcete věnovat Vy osobně?
Hnutí sociálně slabých má svoje priority se kterými do voleb jde. Hlavním našim posláním je najít cestu jak v rámci evropské unie získat prostředky k odlužnění těch nejpotřebnějších našich spoluobčanů postižených exekucemi. V rámci EU chceme rovněž prosadit zrušení  soukromých exekutorských úřadů a spíše prosadit vymáhání pohledávek soudními exekutory a tím tedy posílit soudy. V rámci evropské unie chceme zajistit lidem právo na práci a tím odbourat parazitování na sociálních dávkách, které zatěžují státní rozpočty.
Jste spokojen se současnou mírou pravomocí Evropské unie? Pokud ne, chtěl byste spíše převádět pravomoci ze členských států na Evropskou unii, nebo opačně?
     Evropská unie je společenstvím států, tudíž by se samozřejmě měla řídit určitými pravidly. Tato pravidla však nemohou být diskriminační vůči jednotlivým členským státům a nemohou ani nutit členské státy k likvidaci svých po staletí zažitých tradicích. Díky unii bylo u nás zlikvidováno velmi prosperující zemědělství,  slušně fungující zdravotnictví, školství a další odvětví. Díky nesmyslným pravidlům unie se z naší země staly překladiště a tradiční řemesla zcela vymizela. To by se v budoucnu mělo změnit a pakliže nám nebude nasloucháno, tak bude lepší se vydat vlastní cestou neutrality.
Ve které frakci Evropského parlamentu budete v případě zvolení pracovat? Budete výrazným způsobem spolupracovat s českými europoslanci v jiných frakcích?
Jako levicově smýšlející člověk a samozřejmě jako člověk, který  musí denně pracovat a přitom se pohybovat mezi lidmi je mi nejbližší  frakcí Konfederace evropské sjednocené levice a severské zelené levice a zde bych chtěl také aktivně působit. Co se týče případné spolupráce  s českými europoslanci, tak spolupráce je možná pouze s těmi, kteří budou mít  podobný program jako Hnutí sociálně slabých a jejich cílem bude především zajistit pomoc pro většinu českých občanů. Co vím ale naprosto jistě, s lobbysty různých českých podnikatelských skupin v evropském parlamentě rozhodně jednat nebudu.
 Na co by měla EU vydávat největší část svého rozpočtu? Ve kterých oblastech by měla výdaje posílit a kde omezit?
Je stále více evidentnější, že nejvýznamnější část rozpočtu by měla směřovat na pomoc lidem v beznaději.Těch je jenom v České republice minimálně 3 milióny a tyto počty budou neustále narůstat. Zde mám na mysli především lidi postižených zlodějskými exekucemi.
 Další významná část by měla směřovat na vznik nových pracovních příležitostí. Tyto sféry jsou podle mne nejdůležitější neboť můžeme v budoucnu očekávat sociální bouře.
 Naopak by se měly omezit odlivy peněz do firem a společností ovládaných současnými  politiky, ministry, mafiány a dalšími spekulanty.
Je podle Vás důležité, jestli poslanci Evropského parlamentu umí cizí jazyky? Které jazyky  Vy osobně ovládáte?
Částečně hovořím anglicky a rusky.Znalost některého s cizích jazyků je jistě výhodou. Na druhé straně jsou poslanci evropského parlamentu  nadstandardně placenými lidmi využívající i další výhody spojené s funkci poslance. Proto si nemyslím, že by byl pro poslance, který neovládá cizí řeč až zase takový problém zajistit si služeb placeného tlumočníka. Co je platné, že poslanec ovládá cizí  jazyk, když se mnohdy jedná o nepoužitelného pitomce, který nerozumí vůbec ničemu. A možná právě tací poslanci nás v minulosti v evropském parlamentě zastupovali a proto pro Českou republiku nic v unii nevybojovali.
 

Zpět

Kontakt

hnutisocialneslabych
karlova studanka 12
Karlova Studánka
79324

73949081

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode