Podezření budili tři dárci zelených: třináctiletý chlapec, roční chlapec a dívka, která se narodí v roce 2026. Straně věnovali padesát, pět set a pět tisíc korun.

„Jsou to úplné prkotiny, k nimž došlo kvůli překlepům. Nejedná se o falšování identity dárce,“ vysvětlil Právu Liška. „Ten člověk, co se má narodit v roce 2026, se narodil v roce 1926. A při vkládání dat do tabulky došlo k přepsání roku,“ objasnil.

Stejná chyba nastala i v případě dárce, který se podle výroční zprávy narodil teprve před rokem. Poslední „podezřelý“ sponzor – třináctiletý chlapec – však skutečně existuje, dal padesátikorunu. „Je to náš nejmladší podporovatel,“ dodal předseda.

Celkem strana získala od dárců skoro 2,5 miliónu. „Na rozdíl od jiných stran dostáváme mnoho darů, ale po malých částkách, proto se snadno stane chyba,“ objasnil Právu Liška.