Poslanecká řeč

29.03.2016 18:46


Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající.

Vážený pane premiére, členové vlády, paní a pánové, než začneme, tak své úvodní slovo zarámuji třemi citáty, proto jsem si vzal s sebou nějaké dokumenty.

Začnu citátem od našeho mistra Karla Gotta, který přednesl před několika lety: "Jsem přesvědčen, že zvlášť v posledních stoletích nejde v oblasti politiky o žádné omyly lidí. Naopak, politika se odvíjí podle přesných scénářů, nic se neděje náhodou, i to nejhorší jako války. Stejné banky podporovaly toho, kdo rozpoutal a vyjednávaly s tím, kdo byl napaden. Domlouvaly se, čím budou platit, až jim budou posílat zbraně."

Karel Gott navazuje v podstatě na více než sto let stará slova Nahuma Goldmanna, který v roce 1915 řekl: "Smysl a historické poslání naší doby lze shrnout do jedné věty. Jejím úkolem je stanovit nový řád a nově definovat úlohu lidstva. Současný společenský systém musí být nahrazen jiným a tato přeměna spočívá ve dvou krocích: zničení starého řádu a nastolení nového. Nejdříve bude třeba odstranit jakékoliv hranice, je třeba zrušit veškeré tradice a vytrhnout jednotlivce z jejich přirozeného prostředí. Stáří bude znakem nemoci. Moci, které vykonávají tuto negativní úlohu naší doby, jsou kapitalismus v oblasti ekonomicko-sociální a demokracie na politicko-duchovním poli. Dílo dokoná teprve vojenský duch."

A teď se vrátím do současnosti. Dovolím si netradičně se zabývat prohlášením Daniela Maese, který je duchovním a prohlásil to v Radiu Vatikán, kdy konstatuje, co je v Sýrii: "Před šesti lety jsem přišel do Sýrie s mnoha předsudky a podezřeními. Kontakt s místními obyvateli ve mně však způsobil kulturní šok. Přiznávám, že individuální a politické svobody nebyly v Sýrii příliš rozvinuté, tento nedostatek ale vrchovatě vyvážilo harmonické soužití mnoha náboženských obcí a etnik, či nulová zločinnost. Země nebyla zadlužena, nebyl tu žádný bezdomovec, naopak byly zde přijaty stovky tisíc uprchlíků z okolních zemí a bylo o ně postaráno stejně jako o zdejší občany. Každodenní život byl navíc ekonomický úsporný, potraviny laciné, školy, univerzity a nemocnice byly zadarmo i pro nás cizince patřící k syrské mnišské komunitě, jak jsme sami zakusili."

Tuto idylku ale násilně přetnula občanská válka, kterou podle belgického kněze rozdmýchali cizinci, nikoliv Syřané.

"Na vlastní oči jsme viděli, jak cizinci, nikoliv Syřané, organizovali manifestace, které byly filmovány katarskou televizí Al-Džazíra a potom vysílány do celého světa s falešným výkladem, že syrský lid se bouří proti diktatuře. V nastalém chaosu vláda rozhodla, že nebude chránit svá ropná ložiska v poušti, ale její absolutní prioritou se stala ochrana obyvatelstva."

Dnes jsme byli svědky útoku v Bruselu. Můžeme říkat, že válka v Evropě začala útokem na Charlie Hebdo nebo v Paříži nebo v Bruselu. A já říkám, že válka proti Evropě začala dávno, nejpozději v dubnu 1999 napadením Jugoslávie. ***

 

Tento brutální, z mezinárodního práva neodůvodnitelný zločin, válečný zločin, vlastně začal válku proti Evropě, která se stala skutečným konkurentem tehdy nejsilnější ekonomiky světa, Spojených států amerických. Spojeným státům americkým nemůže vyhovovat půl miliardy ekonomicky činných lidí s vysokou životní úrovní, s technologiemi, které jsou obdobné jako ve Spojených státech, a 350 milionů Američanů se samozřejmě bojí takové konkurence. Proto přijali teorii chaosu a začali bojovat proti Evropě. To je realita. A my jsme tady přijímali různá usnesení, různé kroky, které nikdy nevedly k tomu podstatnému: Aby buď Česká republika, a od roku 2004 my jako Česká republika, jako součást Evropské unie, jsme pracovali na tom, že Evropa bude mít vlastní definovaný zájem, který bude odlišný od zájmů našich konkurentů. A v rámci budování multipolárního světa není nic jiného možné. Pokud přistoupíme na to, že budeme papouškovat cizí zájmy, nikoli zájmy České republiky, případně zájmy našeho společenství, ve kterém jsme se dobrovolně rozhodli, že budeme v rámci referenda v Evropské unii, tak nejsme schopni udržet ani naše vlastní zájmy, ani Evropskou unii, do které jsme po referendu vstoupili. Podstata té války totiž tkví právě v tom, že v teorii chaosu se stane válčištěm znovu Evropa, tak jak to ti, kteří definovali ty příští kroky v roce 1915, tzn., že v Evropě bude válčiště a některé banky, vybrané banky, na tom budou vydělávat tím, že budou financovat jak ty, kteří tu válku rozpoutali, tak ty, kteří se budou muset bránit.

Ano, už se to vyplatilo, dvakrát. V první světové válce i ve druhé světové válce. Vzpomeňte si jenom na nejznámější příklady druhé světové války, smlouvu mezi Spojenými státy americkými a tehdejším Sovětským svazem o půjčce a pronájmu, kdy řada zbraní byla dodávána vodní cestou do přístavu Murmansk a většina těch kolových vozidel byla ze Spojených států amerických, než je v Sovětském svazu začali vyrábět, a také je tehdejší Sovětský svaz doplácel až do roku, myslím, 1960. Poté vlastně začala teprve ta velká obrovská krize, jak karibská, tak berlínská.

A my jsme nyní ve stejné situaci. Evropa je ve stejné situaci, protože jí nic nezbývá, než se bránit teorii chaosu, než se bránit tomu, aby jednotlivé evropské národy byly vykořeněny, byla zničena jejich více než tisíciletá kultura, abychom se vzdali toho, co je nám vlastní. A my se budeme bavit, promiňte mi, o tom, jestli jsme dostatečně přijali s poklonou kapitulační dohodu mezi Evropskou unií a Tureckem. To je kapitulace.

Vážené dámy, vážení pánové, není možné přikyvovat na to, že aby splnil spojenecký stát v rámci Severoatlantické smlouvy, tedy Turecko, že bude dostávat peníze od ostatních, že bude plnit své povinnosti k ochraně vlastní státní hranice, a to ještě hranice mezi Evropou a Tureckem. Prohlášení, které jsme slyšeli, že nejdříve NATO nemáme do toho vůbec zapojovat, že se NATO netýká migrační vlna, to je přece nesmyslné. Stejně tak bylo nesmyslné a nepravdivé, že NATO není schopno uhlídat vnější schengenskou hranici. Prosím vás, to je směšné prohlášení. Nejsilnější armády světa nejsou schopny pohlídat hranici mezi Tureckem a Řeckem? Námořní hranici ve Středozemním moři? To je směšné prohlášení, tomu nemůže uvěřit ani největší hlupák. Pokud by tomu však uvěřil, tak v tom případě věří tomu, že tato vojenská síla je ve světě k ničemu, případně k obraně některých cizích zájmů, které s našimi zájmy nemají nic společného.

A v tomto ohledu tedy nemohu jinak, než k celé migrační krizi říct, že podstata není v tom, jestli budeme nebo nebudeme teď se dohadovat s Tureckem, nakolik bude plnit své spojenecké závazky, ale budeme se bavit o tom, jestli jsme schopni jako "28", jako Evropská unie, jako další, kteří jsou na trase, kteří ještě v unii nejsou, jako je Makedonie, Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, jestli jsou schopni společný zájem najít v tom, že se bude řešit příčina krize. Příčina krize přece tkví ve vyvolané válce v Afghánistánu, v Iráku a ve vyvolané válce v Sýrii. Syrský lid skutečně tu válku nevyvolal. A v tomto ohledu jsem přesvědčen, že si musíme jasně říct, jestli čtyři roky působení cizích armád a prohlášená vojenská podpora tzv. umírněným islamistům, kteří pokaždé, když byli vyzbrojeni, přešli na stranu al-Nusra, nebo-li, chcete-li Islámského státu, jestli skutečně vedla k tomu, že se bude řešit příčina krize, nebo jestli tu krizi vyvolávala, případně prohlubovala a tak zvedala migrační vlnu, protože migrační vlna nepostihuje Spojené státy americké. Migrační vlna postihuje Evropskou unii, včetně České republiky. Ano, může pan premiér, a má v tom pravdu, říct, že migrační vlna z těchto arabských států zatím, podotýkám zatím, Českou republiku míjela. Ale jak dlouho to bude trvat, nikdo neumíte odpovědět.

A v tomto ohledu tedy je třeba říct, že je naší povinností jako českých politiků, a já o to žádám předsedu vládu, aby jasně definoval zájem České republiky, zájem shodný s ostatními zeměmi "28", že je třeba řešit příčiny krize, že je potřeba odmítnout všechny falešné argumenty o tom, že je možné, bez toho, aniž by došlo k mírovému urovnání v Sýrii, byť třeba vojenskou silou pod patronací OSN, najít cestu k tomu, že tito lidé, kteří utíkali před válkou, se budou moci vrátit. To je naše povinnost, ne přemýšlet o tom, jestli kvóta je taková nebo maková. Promiňte mi, to je, jako když budete chtít zalepovat lepící páskou díru, kterou udělal kulomet. V tomto ohledu jsem přesvědčen, že skutečným zájmem je definice zájmů České republiky, definice zájmů Evropské unie na tom, aby se vyřešila tato krize. A pokud nejméně dva členské státy Evropské unie, jako Francie a Anglie, které jsou stálými členy Rady bezpečnosti, nebudou přispívat k tomu, že vojska OSN budou řešit situaci v Sýrii a v Iráku, tak se nemůžeme zbavit příští migrační vlny, protože pokud tam bude válka, pokud tam bude genocida Jezídů, dalších křesťanů a dalších lidí, kteří tam jsou, Kurdů, tak v tomto ohledu nikdy nemůžeme říci, že ta migrační vlna skončí. A prosím, buď se budeme starat o skutečně vážné věci, nebo si tady budeme vytírat zrak. Já podotýkám, že ty citáty jsem uvedl zcela záměrně, abychom si uvědomili, v jaké jsme situaci. Buď jsme v situaci, že si budeme přátelsky plácat po ramenou, jak to vláda dobře udělala, nebo si řekneme, že tento krok je sice možný, ale nedostatečný.

Já nemohu říct, že jsem spokojen s návrhy na usnesení, které jsou zatím předloženy, ale v každém případě myslím, že tři jsou k nepodpoře, ostatní k podpoře jsou, protože vedou k tomu, že minimálně eliminujeme alespoň část toho nebezpečí, které čeká české občany.

Děkuji vám za pozornost.

(Potlesk z celého sálu.)

Zpět

Kontakt

hnutisocialneslabych
karlova studanka 12
Karlova Studánka
79324

73949081

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode