Celkem 13 procent dotazovaných má na náhlé výdaje rezervu nad 50 tisíc korun a zhruba stejný počet nad 100 tisíc korun. U 30 procent činí obnos na nečekané výdaje maximálně 20 tisíc korun.

Střední generace spoří nejvíc

Nejlépe jsou na nečekané výdaje připraveni lidé kolem padesátky. Alespoň 50 tisíc korun má našetřeno více než třetina z nich. Čím je člověk mladší, tím nižší jsou obvykle jeho úspory. Nejméně naspořeno tak mají pro tyto účely lidé do 26 let. V jejich případě je to však dáno i tím, že ještě necítí potřebu šetřit a jejich příjmy bývají nižší.

Průzkum dále potvrdil, že při tvorbě finanční rezervy hraje významnou roli vzdělání. Zatímco rezervu aspoň 50 tisíc korun má více než třetina dotazovaných s vysokoškolským diplomem, u lidí se základním vzděláním je to 13 procent. Žádnou rezervu nemá přes 40 procent z nich.

Ve srovnání se zbytkem republiky jsou výrazně lépe zabezpečeni obyvatelé Prahy. Z hlediska pohlaví přiznávají větší úspory pro případ nečekaných výdajů muži.
Společnost Cofidis se specializuje na poskytování spotřebitelských úvěrů. Průzkum provedla mezi 500 respondenty.