Stateční občané Bruntálu bojují proti mafii na radnici

18.11.2015 18:30

HRONEC
                                                                                                               ČSA Armády
                                                                                                               792 01 Bruntál

Věc : Podnětné škody na majetku občanů města Bruntálu.

Vážený pane,

dovolte mi poděkování za všechny skeny a dokumenty, které se týkají majetku města Bruntálu,
který byl v minulosti i současnosti likvidován díky nedbalosti či úmyslu vlivných politiků města
Bruntálu, politických uskupení a za spoluúčasti úředníkú MěÚ, případně Okresního úřadu.

V celé republice nyní probíhá celková očista a celkové vyčíslení škod na majetku státu, který byl
předán do rukou komunálním politikům měst a obcí.

Jedná se o škody majetkové,ale i morální, posléze daňové úniky nebývalého rozsahu.
Jinak tomu nemohlo, být ani v případě Bruntálu.

Řadoví občané nemají potuchy jak amorálně a nezodpovědně si mnozí čelní politici měst a obcí
vylepšovali svůj osobní život a na čí úkor si zlepšovali své majetkové poměry.

Při letmém pohledu a následnější analýze je patrné, že půjde o stamilióny, které chybí nám všem.
Současní politici města při své neznalosti netuší, že doba hájení je již minulostí a že praktiky
dříve běžné jsou dnes prošetřovány se všemi důsledky a následky. Promlčitelnost prokázaných
trestných činů, díky mezinárodnímu judikátu byla prodloužena a na všech úrovních řízení státu
probíhá důsledná kontrola způsobených škod.

V příštím roce bude tato kontrola posílena NKÚ ČR, aby se zajistila lepší vymahatelnost práva na
základě duplicitní kontroly.

Všechny investiční akce budou na základě poskytnutých dotací přezkoumány a důraz se klade na
efektivitu, lidově řečeno, rentabilitu a přínos občanům města i obcí. Týká se to i investic do
společenských a dopravně obslužných zařizení, komunikací a celkové občanské vybavenosti.

Díky vašim podnětům,které jsou již předmětem hlubší analýzy je předběžně patrné,že škody na
majetku občanů města Bruntálu, neefiktivita v řízení města a jeho samosprávy vč. čerpání dotací,
které nepřináší potřebný efekt a přínos do pokladny města budou skutečně velmi rozsáhlé, lze
dovodit i úmysl mnohých, že půjde o  trestnou činnost a to organizované skupiny komunálních politiků napříč politickými stranami.    

Zodpovědnosti nemohou být zbaveni ani zastupitelé města, neboť se jedná o vrcholný orgán
nadřízený vedoucím politikům ve vedení města.

Drobný výčet investičních akcí, které si zaslouží hlubší analýzu a jsou předmětem zkoumání !

rekonstrukce čistírny odpadních vod
rekonstrukce společenského domu
rekonstrukce divadla
rekonstrukce městské nemocnice
rekonstrukce dopravního terminálu
rekonstrukce technologií vytápění Tepla a.s.


rekonstrukce budovy stravování nemocnice
rekonstrukce odpadového hospodářství TS s.r.o.
rekonstrukce náměstí vč. komunikací
rekonstrukce budovy školy Petrín
rekonstrukce a vybudování světelných křižovatek ve městě
rekonstrukce školských zařízení ve městě
rekonstrukce obytné zóny n ulici Rýmařovské ( kasárna )
rekonstrukce budovy ÚP
rekonstrukce bazénu Quparku
vybudování inženýrských sítí pro rodinné domky ul. Uhlířská
vybudování urnového háje ul. Uhlířská
vybudování sportoviště na ul. Staroměstská ( umělá hrací plocha )
obnova parku na ul. Kavalcova
prodej městských bytů ve vlastnictví města
prodej budov města Bruntálu v rozporu se zákonem vč. zanedbání
povinnosti údržby městských domů, prohrané soudní spory o tyto domy a škody vzniklé
vybudování nového uložiště kalových sedimentů z odkaliště RD nyní Osram
rekonstrukce a revitalizace současného bytových domů města
vybudování nových odstavných parkovišť pro občany
vystavba bytových domů na ul. Květná
      -    likvidace dřívějšího městského podniku BH a budov ve vlstnictví nového nabyvatele MěÚ

Jedná se o drobný výčet rozsáhlých,ale i drobných investičních akcí, které mnohdy svědčí o
zanedbání povinnosti správce majetku a následné nutné rekonstrukci, kde lze dovodit nedbalost,
případně úmysl.
 

Díky vašim skenům, veřejně přístupným všem občanům města Bruntálu, osobní odvaze Vás a
nezávislých řadových občanů města Bruntálu i některých zastupitelů dřívějších i současných,
lze dohledat a prověřit jednotlivé investice, záměrné odprodeje, ale i nákupy nemovitostí,
které považuji za nevýhodné, mnohdy i ztrátové.
Podnětné jsou již nyní poskytovatelům dotací, PČR, MF ČR a dalším správním i kontrolním
orgánům ČR.

S pozdravem MOS  
 

Zpět

Kontakt

hnutisocialneslabych
karlova studanka 12
Karlova Studánka
79324

73949081

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode