Názor, že zkorumpováni jsou téměř všichni veřejní činitelé, zastává 27 procent dotázaných. Dalších 48 procent lidí má za to, že do korupčního jednání je zapojena většina z nich. Optimistický pohled, podle něhož je zkorumpováno jen minimum veřejných činitelů, si drží dvě procenta Čechů. Dalších 18 procent se domnívá, že úplatná je méně než polovina úředníků a politiků.

„Od roku 2012, kdy stoupl podíl těch, kteří se domnívají, že do korupce a braní úplatků jsou zapojeni téměř všichni, se tento podíl nemění,” konstatovala agentura.

V rámci jednotlivých institucí si v očích veřejnosti nejhůře stojí politické strany. Při hodnocení na školní stupnici od 1 do 5, kdy pětka znamená nejvyšší míru korupce, byla jejich průměrná známka 4,26. Ministerstva a centrální úřady si vysloužily průměrné hodnocení 3,91 a stavební úřady 3,75.

V žádné ze sledovaných oblastí se ve srovnání s loňským rokem situace nezlepšila, zhoršení průměru o více než desetinu bodu se dočkaly krajské úřady (3,6), sdělovací prostředky (3,23), obecní úřady (3,12) a banky a peněžní ústavy (2,92).

 Míra korupce
instituce/oblast průměrná známka v roce 2012 průměrná známka v roce 2013 průměrná známka v roce 2014
politické strany 4,36 4,32 4,26
ministerstva a centrální úřady 3,98 3,95 3,91
stavební úřady 3,64 3,66 3,75
krajské úřady 3,46 3,49 3, 60
policie 3,48 3,45 3,47
zdravotnictví 3,51 3,46 3,40
soudy 3,44 3,44 3,37
sdělovací prostředky 3,01 3,10 3,23
finanční úřady 3,08 3,14 3,18
obecní úřady 3,02 3,00 3,12
armáda 3,24 3,13 3,09
banky a peněžní ústavy 2,71 2,74 2,92
školství 2,79 2,61 2,58
* průměr na škále 1 až 5 kde známka 1 znamená nejnižší míru korupce a známka 5 nejvyšší míru korupce
 zdroj: CVVM