V Bruntále není něco v pořádku !!

26.02.2017 11:38

Dobrý den pane Bučku,

 

     nedalo mi,abych se pozastavil nad Vašim podivným až dosti stupidním jednáním

od kterého není daleko těžkým zdravotním potížím,které by mohl následně řešit jen

odborní,přípdně odborný kolektiv.Kdo by to mohl být vydedukujte ze svého jednání

jak 13.12.2O16,tak i 7.2.2O17 !!! O co šlo v době jednání ZM se snažit rychle popsat!

Protože to není náročné jednoduše pojmenovat Vaše pohnutky,činím tak nezištně !!!

Neodpustím si před meritem věci poznámku,že za 2OOO,- jste schopen prodat koho-

koliv a pokud cirkuluje Vaše licitace o možném odstoupení za 8OOOO,- jste guma ?

 

     Předně v průběhu jednání již po schválení programu,někde v majetkových bodech

jste navrhl 13.12.2O16 jste navrhl změnu jednacího řádu ve věci zahájení jednání ZM

na dobu cca od 16,oo hodin já to navrhnul za  období 2OO6/14  nejméně 3O krát.Co

mne pobavilo,že před zahájením ZM 7.2.2O17 jsem se Vás dotázal,zda budete podá-

vat tento návrh jste mi sdělil,že ne a dne 13.12.2O16 jste to podával jakoby za mne !!!

Za sebe jste nepodal podnět na Teminál? Vždyť máte ode mne a radnice přípis 2O15!

 

     Protože jste mi sdělil,že jste nevěděl,že se má podobný návrh uvádět při projednání

programu svědčí to o tom,že za 2 roky v ZM jste tzv."bílý" kůň,případně koho si musíte

odpovědět sám,zvláště když Váš neprolhaný kámoš-parazit,K.Soukop zná jak se má vy-

užívat čas managera-podnikatele,aby mohl být na zasedání v 13,oo,Vy jste od něho nic

nepochytil za předešlou spolupráci? Vy nevíte jak se podávají návrhy? Spíte již 2 roky ?

Za mne Vy dáváte návrh? Vy jste se zbláznil,nebo jste již bláznem byl před 5.12.2O14?

 

     Co mne nejvíce vyděsilo byla odpověď,že opakovaně nepodáváte návrh,že byste se

nemohl zúčastňovat jednání i Vy při změně času? To jste plný tupec,Vám není známo,

že zaměstnavatel má ze zákona má povinnost uvolňovat na jednání ZM? Cožpak jste

ješte nezjistil jak se zúčastňuje "houkač" sanitek z r.1997 s jedním primářem? To jste

navíc úplně mimo záchodovou mísu,proto jsem Vám popřál 7.2.2O16 úpř. soustrast !!!

Na jednáních působíte velice tupě,to není o tom,že běháte po kasárnách,co úředníci ?

 

     Před více jak 5 léty jsem Vám sdělil,že jste naivka,kdy z toho může být v dalším životě

nebezpečí nadměrné tuposti,která múže vyústit ohrožování okolí,to může být i o Vás !!!

V Prosinci tupost blouznění o odpadech a v únoru a psech,štěkání v bytech,sankce ???

Kdo Vám ty tuposti do hlavy vtlouká? Já jsem dosti kritický,ale nevykřikoval bych do mi-

krofonu na N.Míru cipoviny sám,pokud byste nebyl na nějakém subjektu s dalšími bylo

by Vaše působení v zastupitelstvu reálné jako Deža Oláha z Rokycan Prezidentem ČR !!!

 

     Nemám důvod Vás poučovat,ale mé sdělení si můžete probrat z různých úhlů pohle-

du,ale jako nerealista nejste schopen dojít k realitě a to nepatřím já a podobní mezi doko-

nalé typy,ale rychle konejte,protože nestačí vykřiknout  na  .V.Klause na každou "svini" se

vaří voda! I CZASCH veřejně  to  dával do tisku,přečtěte si se Soukopem co se vše událo

po výhře SaN JV s Nemocnicí,jak to bylo se Spol.domem,Zám.náměstí 4,horkovody,dále

Kasárna 3OO bj bez PD zahájení? Pokud jste předložil i výplatnice k odstoupení,padejte!

 

Ivan Hronec Bruntál - jste jen chudý ,hochštapler,individuum neschopné samost.života!

                                          Opakuji po 7.2.2O17 jste mimo WC a upřímnou soustrast,nejste

                                          pro více použití jen jako "olačka",víte proč? Nebyl jsem na kandid.

                                          s Vámi,neprojevil jsem zájem postavit se na stranu silnějšího! Váš

                                          cílevědomý zájem o občany je zvrácenost a dál zatloukejte co víte!

Zpět

Kontakt

hnutisocialneslabych
karlova studanka 12
Karlova Studánka
79324

73949081

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode