V Bruntále to mezi občany vře

21.05.2016 12:42

Předmět: H.Šutovská se svými nejvěrnějšími ještě nezjistila,že každá hůl má 2 konce - co dál??? Pro pravdomluvnost Šutovské najít v archivu HSMB,že žádné doporučení se nekonalo! Jinak by to ybylo i v rozporu se zákonem!!! Určitě nevíte proč!!! Spasitelko Bruntálu !! Teplo,VaK,Nemocnice atd.,atd.,

Vážení osloveni,krom naší slavné politické "defraudátorky" H.Šutovské,

 

     určitě se nebudeme zabývat jen historií této již označené přívlastkem po právu,ona léta nám

předváděla a předvádí bez  uzardění svoji neskonalou drzostí,která je podložena  takovou bez -

charakterností, to odpovídá  naturelu takových  lumpů jako  Bureše,F.Přikryla,Fürsta,Müllerové,

Zlámala,Navrátila,Soukopa,Otčenáška,Frankové,Urbana,Blažka,Navarové,Kopřivíka,Žáka - ové,

Pozdíška,V.Jedlčky,Kopřivíka,Gregovského,Svobody,Cába,Bačgoně,Morese, Rysa,P.Krejčího,

P.Novotného a když zjistíte co za amorální lůzu je na ně napojeno s dalšími dvěma přespolními

pseudo zastupiteli tak město má opravdu  mimozemské postavení s Ufony na koni!!!!!! Je to ale

jinak k naší Hanči jak je přezdívaná různými kumpány nám všude  v  komisích  a  red.radě ND je

tou nejaktivnější,abysi všichni okolní osoby v její blízkosti všimli jak pro blaho města je tou naší

pracovitou,ale postačí nahlédnout do konkurzu Nemocnice 26.4,3.5 RM a 1O.5.2OO5 je hnus !!!

 

     Než se v brzké době budeme zabývat touto zhaslou hvězdou,stále kopající,poradkyní pro vše-

chno,ale jaké svinstva po ní zůstávají a jaké pozadí je dokonce jak byla "přikryta" v nemocnici,jak

nám zajišťovala svačiny na volbách 2O12,tak musíme to pozadí "pochválit",že se řítí ne do "Řiťky",

ale tam odkud nebude návratu.To její "vzdělání" je podobné jako u MBA,včetně neléčeného Rysa

ve svém městě,ale v Krnově,protože neumí Italsky,traumatologie pro celou spádovou oblast je na

jaké úrovni,když se nám nenechal "vyléčit" Petr v domovině? A co ten přespolní zastupitel,který se

objeví v Prostějově s dárkovým košem jako nástupci "Nováka,Huťky," apod.propagovali AGEL ???

Ještě že si nevzali H.Šutovskou roz.Randýskovou,která nám ukázala jak dopadl Gymnast.sál,dále

Gabrielův dům,Spol.dům,ale o Nemocnici již byla řeč,za tato svinstva bude muset pykat do konce

života,protože podobné persony nemají právo na slušné jednání,protože jsou to právní nýmandi !!!

 

      Nyní k té naší nepostradatelné,poctivé,obětavé,nezdravě drzé H.Šutovské,mohla by nám uvést

jak skutečně probíhaly exekuce,jaké majetky byly zabaveny,jak si zajistila "výměnu" bytu v nejnověji-

ším panelovém domě na Brožíkové,zřejmě nám neuniklo,že většinou tam byli-jsou ubytovány osoby

"nezajímavé" a ještě dodnes je předmětem diskuze získání person "revolucionářů" dodnes tyjící na

listopadu 1989,dnes se schovávající jak na Brožíkové - Horní,kteří obdrželi další byt 3+1 za tržní hod-

notu? To další studovaný VPŠ ÚV KSČ nekritizoval a to se jedná o "podnikatele" s chlastem,další si vy-

budoval pozici s nikotinem na Palackého náměstí bez čp/or.,jako trafika po výbuchu na Sladovnické?

Zajímavé dražby domů v Břidličné ve spolupráci s Blažkem,budovy pro rodinu privatizace Byt.podniku

Bruntál a již se ví jaký majetek měly TS Bruntál,nikdo neví jak zanikly,proč nikdo nepátral,papíry jsou?

Zřejmě privatizační projekt Byt. podniku 1995  má zahrnuty nemovistosti jak byly získány Rysovými ??

 

     Pokud tato "veledáma" se bude ještě snažit odvádět pozornost jinam ať se podívá na volební lži,které

prokouklo 7O% občanů,kteří nepřišli k volbám dospěli k závěru,že lžou  někteří od r.199O a  bolševici s

tlupou KSČ/M,ODS,ČSSD,US-DEUVolba 2OO6/14,že  se  již ani nestydí,protože jsou  s  hanbou jedna

parta,ne SPARTA! Plány 1997/8 v zasedačce Nemocnice to plánovali bolševici rozlezlí až po KDÚ/TOP,

víte kdo jim poskytoval "krytí"? Dokázali to od 2OO2,kdy se jako v 1994 spojili teroristé,komunisté,anar-

chisté i ti čtvrtí a od 2OO6 je Hospic,zubní ambulance na Interně,6OO milionů nad rozpočet,117 milionů

na Welness a podvod ve výběrových řízeních jako npř."prodrbaný" i soudně Spol.dům,nyní jede VaK,ale

i Gabr.dům a jak dopadne Terminál,případně další "pomníky" je nutné ponechat ze zákona oprávněným !

Rys lže,drze útočí,mezi sousedy se svojí rodinou jsou léta tak populární,že místo aby zavřeli "chlebárnu",

oni to rozjeli tak,že je sousedé pro narušování obč.soužití zadokumentovali a oni se dali do ČT? F ú ú j !

 

     Pokud bude vyskakovat H.Šutovská npř. s Urbanem,Pozdíškem,tak mají ještě všichni skluz v plnění

zák.povinností,protože na zaslané otázky se dle zákonů musí odpovídat a pokud nevychovaní drzouni se

budou odvolávat na slušnost,tak nevychovanci na ni nemají morální právo a protože dojíždíte do nebez-

pečné vzdálenosti předjedoucích,můžete v brzké době způsobit "karambol",ale následky jsou ve Vaší re-

žii,protože když "důchodce" Urban si nic nepamatuje,Rys na své pavlači,drbárně  nic  neukládá,ředitel je-

diný kanditát na ředitele a zkouší jej lidé co měli problémy se základním vzděláním,podobně u 2.ZŠ,tak to

určitě svědčí o inteligenci,ale hlavně charakteru i když já a mně podobní nestojíme o takovou inteligenci!

K té polemice zda Šutovská,případně její rodina neuhradila dluh na rozdíl od jiných občanů je nutné sdělit,

že by dle nového Obč.Z a tr.zákoníku měla rychle jednat,pod.zahájit šetření,případně postoupit ale ne OSZ

v Bruntále a s příslušenstvím škodu městu uhradit!!! Supito - presto!!! HSMB upuštění nedoporučovala !!!

 

      Jinak Hano Šutovská já jsem to zjistil jako u J.Kozara zájem zjišťovat hlavně pro Vaši drzost,útočnost a

 "poctivost",kdy jako prolhaná osoba jste také opoměla sdělit,že jste byla jak v Kontrolním výboru a bytové

komisi,což jsem krom již vyjmenovaných funkcí naznačil jak Vy dokážete být jedinečná i neopakovatelná

 persona.Určitě Vás naučila přítelkyně E.Nedomlelová nějakou poučku z psychologie,jinak již možná ví co

je střet zájmů a jak se odpojuje SOU od CZT Teplo a.s.,ale jiným žadatelům se to odmítne i když je platný

a účnný Ústavní nález Pl č.37/1996? Vy opravdu nejste lůza,když tak postupoval i odsouzený M.Bureš,kdy

toho docíil kasačí stížností u NSS Brno? Co jste Vy hlavně napáchali při dotazech na jednáních ZM sedíte,

civíte jako nepřítomné po vzoru těch jmenovaných,propojených,aktivně působící pro vlastní blaho a další

čumte jak to "umíme a dokázali jsme,že to dokážeme"? Do kdy? Nestahují se nad Vámi mračna,možná stá-

hnete pod sebe osoby,kterým pro jejich primitivnost a provázanost nedomýšlí následky své jednoduchosti?

 

Ivan Hronec Bruntál - pokud měla "základy" v odborech OZ 1O "Skála,Dosoudil,Chemik,Josef,Ferda" apd.KO?

 

Zpět

Kontakt

hnutisocialneslabych
karlova studanka 12
Karlova Studánka
79324

73949081

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode