Venezuelský prezident Maduro chce po Americe pro svou zemi svobodu a nezávislost

20.03.2015 15:21

Suverenita je to poslední, co temno „konce dějin“ hodlá tolerovat. Venezuela to nevzdává. Amerika jí to nedaruje. Nicolas Maduro se na Američany obrátil otevřeným dopisem. V úterý vyšel v New York Times.

Apeluje na hodnoty, na něž si Amerika nárokuje copyright – a Obama dokonce výlučnost. Řadí je do hutných odstavců, členěných tučnými titulky:

„Jsme lid Simona Bolívara, jenž věří v mír a respekt k jiným národům!“

„Svoboda a nezávislost“

Už krédo těch, kdo naši „republiku zakládali před víc než dvěma stoletími, znělo, že lidé jsou svobodní a před zákonem rovni“. Byl to „náš národ“, kdo „přinesl velké oběti za právo lidu Jižní Ameriky rozhodovat, kdo mu má vládnout“ – a „řídit se svými vlastními zákony dnes“. „Odkaz našeho otce, Simona Bolívara, je stále v živé paměti.“ „Zasvětil život tomu, abychom byli zemí spravedlnosti a rovnosti.“

„Věříme v mír, suverenitu a mezinárodní právo“

„Jsme lid, oddaný míru. Po dvě staletí své nezávislosti jsme nenapadli jedinou zemi. Náš lid žije v regionu míru, který zbraně hromadného ničení netísní, i svobody všech náboženství. Respekt k mezinárodnímu právu a suverenitě všech národů světa má naši plnou podporu.“

„Jsme otevřená společnost“

Vstřícná k „imigrantům ze všech koutů světa, jejichž diverzita se respektuje“. „Náš tisk se těší svobodě.“ „Jsme nadšenci sociálních médií.“

„Jsme přáteli amerického lidu“

„Dějiny našich národů spojuje od počátku boj za svobodu. Francisco de Miranda, venezuelský národní hrdina, bojoval za nezávislost Ameriky po boku jejího lidu. Myšlenku, že základem rozvoje našich zemí jsou svoboda a nezávislost, sdílíme bezezbytku.“

Ve vztazích mezi našimi národy – píše Maduro do USA – vždy „panoval mír a vzájemný respekt“. V minulosti to zahrnovalo i „společný byznys ve sférách strategického významu“. Americký lid zná Venezuelu jako „odpovědného a důvěryhodného dodavatele energií“. Ta od roku 2005 „dodávky topného oleje pro americké komunity s nízkými příjmy dokonce sama subvencuje“. Tisícům americkým občanů podala pomocnou ruku v nouzi - a tím i názorné „svědectví, jak mocná spojenectví umí solidarita přes hranice“.

„Vláda Spojených států však, jakkoli je to k nevíře, naši zemi prohlásila za hrozbu pro svou státní suverenitu a zahraniční politiku“

Obamův prezidentský dekret z 9. března, zavádějící další „sankce“, je „jednostranným a agresivním krokem“. „Nejenže postrádá reálné opodstatnění a pošlapává základní principy suverenity a sebeurčení, zakotvené v mezinárodním právu, ale byl jednomyslně odmítnut všemi 33 členskými zeměmi Společenství států Latinské Ameriky a karibské oblasti  (CELAC) i dvanácti členskými státy Svazu jihoamerických zemí (UNASUR). UNASUR v prohlášení ze 14.  března jen znovu potvrdil své své rozhodné ne tomu nátlaku, který nepřispívá k míru, stabilitě a demokracii v našem regionu“ - a „prezidenta Obamu vyzval, aby svůj dekret proti Venezuele revokoval“.

„Unilateralismus a intervencionismus odmítáme“

„Prezident Obama, aniž by ho ke vměšování do našich vnitřních věcí cokoli opravňovalo, uvalil na představitele Venezuely soubor jednostranných sankcí s potenciálně dalekosáhlými následky, vměšujících se do našeho ústavního pořádku i jurisdikce.“

„Jsme pro multipolární svět“

“Věříme, že svět musí být založen na pravidlech  mezinárodního práva, které vměšování do vnitřních záležitostí jiných zemí vylučuje. Jsme přesvědčeni, že jedinou cestou, upevňující mír, soužití i garance spravedlivějšího světa,  jsou vztahy mezi všemi zeměmi, založené na vzájemném respektu.“

„Naše svobody a práva jsou nám nade vše“

„Naše dějiny dosud nezaznamenaly případ, kdy by se prezident Spojených států pokusil Venezuelcům vládnout prostřednictvím vlastních dekretů.“ Jsou to „tyranské a imperiální“ kroky. „Vracejí nás do nejtemnějších časů  poměru Spojených států k Latinské Americe a Karibiku.“

„Ve jménu našeho letitého přátelství proto své americké bratry a sestry, jimž jsou spravedlnost a svoboda drahé nade vše, před touto nezákonnou agresí, již se vaše vláda dopouští vaším jménem, naléhavě varujeme. Nedopustíme, aby se přátelství s lidem Spojených států stalo obětí nesmyslného a neopodstatněného verdiktu prezidenta Obamy.“

„Žádáme, aby:

-    vláda Spojených států své nepřátelské kroky vůči venezuelskému lidu a demokracii  neprodleně odvolala;

-     prezident Obama svůj dekret, prohlašující Venezuelu za hrozbu pro národní bezpečnost Spojených států, zrušil, tak jak do od něj požaduje Svaz zemí Latinské Ameriky a Karibské oblasti (UNASUR);

-   vláda Spojených států vzala zpět svá urážlivá a znevažující prohlášení i kroky proti venezuelským činitelům, striktně dodržujícím naše zákony a ústavu.“

„Pro nás je suverenita svatá věc“

„Lid Simona Bolívara ctí zásady otců-zakladatelů Spojených států Ameriky  neméně důsledně. Ve jménu národní nezávislosti, jež je nám drahá společně, od vlády prezidenta Obamy očekáváme, že nebezpečný precedens reviduje a napraví.“ „Bránit naši svobodu je právo, jejž se nikdy nevzdáme.“

„Venezuela není hrozbou, ale nadějí.“

„Nezávislost nebo nic (Simon Bolívar).“

Zpět

Kontakt

hnutisocialneslabych
karlova studanka 12
Karlova Studánka
79324

73949081

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode