Volby ještě nezačaly a v Karlově Studánce již padají první obvinění

01.10.2014 18:36

 

Hnutí sociálně slabých

793 24 Karlova Studánka 12

www.hnutisocialneslabych.cz

Obecní  úřad,

Karlova Studánka,

k rukám starostky Radky Chudové

793 24  Karlova Studánka

Karlova Studánka 17.září 2014

Výzva

     Základní organizace |Hnutí sociálně slabých Karlova Studánka na svém jednání dne 10.září 2014 projednala informaci týkající se narušení příprav voleb do obecního zastupitelstva Karlova Studánka. Podle některých pracovníků OU Karlova Studánka, starostka obce Radka Chudová provedla v  posledních dnech několik přihlášení svých spřátelených osob k trvalému pobytu v Karlově Studánce a to i přesto, že tyto neměly fakticky dekrety k bytům, ve kterých jim byl trvalý pobyt povolen. Tímto krokem, se dle našeho názoru, starostka dopustila přečinu zneužití pravomocí veřejného činitele a přečinu ve fázi přípravy  maření voleb.

Na základě těchto zjištění ZO HSS Karlova Studánka vyzývá starostku obce Karlova Studánka Radku Chudovou:

1)      aby s okamžitou platností ukončila protiprávní jednání směřující k narušení voleb v obci Karlova Studánka

2)      aby bezodkladně zrušila všechny trvalé pobyty, které uzavřela s občany od 1.7.2014

3)      aby nejpozději do třech dnů od obdržení naší výzvy zveřejnila na úřední desce OÚ Karlova Studánka seznam osob, které získaly statut trvalého bydliště od 1.7.2014

    Nebude-li našim požadavkům vyhověno, budeme nuceni řešit tuto záležitost cestou orgánu činných v trestním řízení a cestou Okresního soudu v Bruntále, který požádáme o vydání předběžného opatření. Současně o situaci vyrozumíme sdělovací prostředky a zároveň ve-řejně  vyzveme k bojkotu voleb v Karlově Studánce. Současně s tím, jsme připraveni zorganizovat  protestní akci v době konání voleb.

František Cviček

místopředseda Hnutí sociálně slabých

Pavel Soušek

předseda ZO Hnutí sociálně slabých Karlova Studánka

Hnutí sociálně slabých

793 24 Karlova Studánka 12

www.hnutisocialneslabych.cz

Okresní státní zastupitelství v Bruntále

Partyzánská 11

792 01 Bruntál

Karlova Studánka 22.září 2014

Podezření ze spáchání přečinu

Podáváme cestou Okresního státního zastupitelství v Bruntále  podnět k prošetření, zda nedochází ze strany starostky obce Karlova Studánka paní Radky Chudové k naplnění skutkové podstaty přečinu  dle znění TZ.

     Dle našeho názoru paní Radka Chudová, jako starostka obce, v rozporu se zákonem, přihlašuje do obce Karlova Studánka k trvalému pobytu nové občany, většinou spřátelené osoby, čímž hodlá narušit konání řádných komunálních voleb do obecního zastupitelstva obce Karlova Studánka, které se budou konat ve dnech 10,--11.října.2014.  

     Zároveň oznamujeme , že toto oznámení zasíláme sdělovacím prostředkům a zároveň se obracíme na Okresní soud v Bruntále  s žádosti o vydání předběžného opatření. Stejně tak Vám oznamujeme, že v případě nekonání ze strany orgánů činných v trestním řízení jsme připraveni zablokovat a bojkotovat volby v Karlově Studánce.

V dokonalé úctě

 

František Cviček

místopředseda

Hnutí sociálně slabých

Zpět

Kontakt

hnutisocialneslabych
karlova studanka 12
Karlova Studánka
79324

73949081

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode