ZAJÍMAVÝ NÁZOR ODBORNÍKA

08.06.2016 18:59

Jiří Kobza, Mgr.

nar. 1955 v Praze, vystudoval přírodovědeckou fakultu Karlovy university,

obor geologie, poté 2 roky postgraduál na VŠE Zahraniční obchod.

Pracoval 12 let v PZO Strojexport v oddělení vývozu geologických

prací na Stř.Východ. Pracoval v Jemenu a Egyptě, vedl pobočky Strojexportu

pro geologické projekty v Jordánsku a v Íránu.

Po návratu do ČR pracoval pro české pobočky zahraničních firem a podnikal.

Od roku 2000 do 2004 pracoval jako diplomat (nejprve obchodní rada, později

jako Chargé d ́Affaires) na velvyslanectví ČR v Teheránu.

Po ukončení diplomatické mise v Íránu ještě tam, další 3 roky podnikal,

pak se přesunul do ČR, kde zřídil menší obchodní firmu, v oboru vína,

kde podniká dosud. Rozvedený, dvě dospělé děti z prvního manželství,

nyní žije s přítelkyní, se kterou má malou dceru. Ovládá angličtinu, němčinu, 

ruštinu, italštinu, perštinu. Zajímá se především o ekonomickou diplomacii

a ekonomickou politiku, eurorealista. Ve volném čase se věnuje svým koním,

hudbě a historii.

Jiří Kobza, bývalý diplomat, který dlouhé roky působil v islámských zemích

a skutečně ví o čem mluví, vzkazuje :

Pro všechny, vás, humanistické, multikulturní, soucitné, solidární, korektní

a různé jiné, pomáhající duše, co se mohou přetrhnout, aby se nějak

zavděčily „uprchlíkům“, vzkazuji s plnou odpovědností :

Uvědomte si prosím, že podle Koránu, jste pro „každého, i toho

nejumírněnějšího muslima“, jenom jejich služebníci a cokoliv pro ně

uděláte, cokoliv jim dáte, je z jejich strany považováno a chápáno, ne

jako pomoc bližnímu, ale za zcela normální povinnost otroka, vůči

svému pánu! Samozřejmě, že to začnou dávat najevo, až jich tady,

Česku, bude ještě trochu více a až se tady „zahnízdí“.

V okolních zemích EU, kde láska místních občanů, uměle vyvolaná

tamními politiky, již „sklízí“ své první plody. A to si uvědomte, kolik jich

v Evropě zatím je! Do roku 2020 počítají eurohujeři, že v Evropě bude

cca. 60 000 000 těchto „dárečků“!

Vaše soucitnost a milosrdenství vůči nim, jsou chápány a interpretovány

Koránem, jako výraz ponížení, podřízenosti a přiznání nadřazenosti

muslimů, nám, původním obyvatelům. Čím lépe a více jim budeme

sloužit, tím více jich bude chtít přijet a užít si svých, navíc, dobrovolných

otroků, ale zejména otrokyň. Od malička jsou Koránem, v tomto

vychováváni, takto je učí a nebude to nikdy jinak! Všichni, kteří

uklidňujete, nebo dokonce se nám, původním obyvatelům vysmíváte, že

není důvod se bát, kteří by jste nás chtěli soudit, dle svých, nový ch

zákonů, jako fašisty, jste buď: totální kreténi, nebo nejhorší zločinci!

Muslimové, kteří již v Evropě jsou, jsou denně utvrzováni, že to, co jim

bylo do těch jejich makovic natlučeno, formou Koránu, se potvrzuje a

zhmotňuje, že si mohou dělat skutečně co se jim zlíbí a slabošští

bezvěrci, budou více a více tancovat, dle toho, jak oni budou pískat!

Celá tato celoevropská tragédie, má vyústit utvořením, Evropského

Kalifátu a zánikem původní Evropy. To, čemu po staletí, se znažili

panovníci evropských zemí zabránit, za cenu statisíců životů zmařených

ve válkách, proti islamizaci Evropy, pozvolna přichází. Zcela vědomě,

vykalkulováno a podporováno vazalskými vládami, zemí EU.

Plán, který se zrodil v hlavách, přímo patologických deviantů z USA,

nezadržitelně pokračuje. Vaše až do nebe volající hloupost, k tomu

nemalou měrou ovšem přispívá. Až dějiny, zhodnotí, kdo měl pravdu.

Naši vnuci a pravnuci nás ale za to rozhodně velebit nebudou! Tak už

toho, propána, vy pitomci, nechte, nebo dostanete nás všechny, do

takového maléru, z kterého se už nikdy, opakuji nikdy nevyhrabeme!!!

PS: Vám, rozumným, nezmanipulovaným : Nenechte se v žádném

případě, zastrašit těmito, s prominutím (tm dodává bez prominutí)

„vypatlanci“. Nenechte se v žádném případě, manipulovat stávající

politickou sebrankou. Všichni, bez výjimky, nemají žádné argumenty pro

obhajobu svých lživých blábolů o pravdě a lásce.

Absolutně jsou v koncích, neb tato katastrofa je spuštěna a je

nezadržitelná!

Naopak, fakta o tom, co se skutečně v Evropě děje, přímo

internet zahlcují. A bude hůř. Dalece hůř. Je to jen a jen na nás

přátelé, zda jim to dovolíme také u nás, v Česku!

Zpět

Kontakt

hnutisocialneslabych
karlova studanka 12
Karlova Studánka
79324

73949081

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode