Zdeněk Bakala přenechal svůj podíl v NWR americkým elitám, které stály v čele Lehman Brothers. V Česku se rozjíždí proces NWO jako na Ukrajině!

17.03.2016 12:45


Zdeněk Bakala přenechal svůj podíl v NWR americkým elitám, které stály v čele Lehman Brothers. V Česku se rozjíždí proces NWO jako na Ukrajině!

Včera proběhla ekonomickými médii v ČR informace, že Zdeněk Bakala provedl exit ze společnosti NWR, která je majitelem OKD [1]. Zoufale zadlužený těžař NWR, který je nyní ve ztrátě 6 miliard korun, se blíží k insolvenci v půlce roku a Zdeněk Bakala tak usoudil, že je lepší zavčas opustit potápějící se loď. Tato informace by nebyla nijak překvapující, kdyby se v ní neobjevili představitelé amerického FEDu a osoby, které mají blízko k americkým národním elitám a do nejvyšších center americké korporátní moci. Zdeněk Bakala totiž přenechal své akcie v NWR bezúplatně americko-britskému holdingu AHG (Ad Hoc Group), který se skládá ze tří investičních skupin.

  • Ashmore Investment Management Limited
  • Gramercy Funds Management LLC
  • M&G Investment Management Limited

Tyto společnosti jsou totiž všude tam, kde se chystají revoluce, mocenské převraty, a kde probíhá proces dolování zisků a peněz ze státních zdrojů, z privatizace a ze sociálního inženýrství. Všechny tři společnosti se zaměřují na skupování akvizic s desítkami tisíc zaměstnanců ve firmách, které mají existenční problémy. Pojďme se podívat na rozbor, komu pan Bakala přenechal nejen své akcie, ale úplnou kontrolu nad NWR a jedním z největších zaměstnavatelů v celé republice.

https://www.email.cz/download/k/2eiHrgqP2EtqQpVvfLj70J2_vczAufjonPlkxr1cG6hESrDFlTzfgE_i0STb7l0wVvrpPMA/rushumor-22.jpg

Ashmore Investment Management Limited

Jedná se o americkou dceřinku britské Ashmore Group, což je britský koloniální kapitál rodiny Rothschild a struktury NYLON (bankovní mocenské centrum na ose New York – London, představitel vyhrazeného procesu řízení NWO sionistické větve NWO) [2]. Společnost se aktivně snaží na Ukrajině zajistit financování kyjevské junty a její armády. Ashmore je jedním z největších investorů ukrajinského Majdanu [3]. Společnost si zavazuje dluhem kyjevskou vládu, a ta musí tancovat, jak Ashmore a ostatní kreditoři pískají [4]. Strategie firmy, která se zaměřuje na rozvíjející se trhy, je poskytování úvěrů vládám a organizačním strukturám zemí na překonání sociálního dopadu restrukturalizačních a transformačních opatření.

 

Firma se zaměřuje na dolarové dluhy ve spolupráci s IMF (Mezinárodní měnový fond), kde Ashmore funguje jako kreditor a IMF jako garant úvěrových rámců, speciální formy financování a poradenství. Firma skupuje krachující akvizice a používá je následně jako nátlakový mechanismus na vládu země, aby podepsala s fondem úvěrové rámce na krytí provozních nákladů státu. Stát v konečném důsledku, aby zabránil demonstracím, musí přistoupit na úvěrové rámce rodiny Rothschild, kterou zastupuje právě Ashmore Group a zadlužit stát ve prospěch amerického a potažmo britského kapitálu této rodiny. V rámci systému řízení NYLON už nelze kapitál rozlišovat na britský a americký, protože to není ani jedno, je to kapitál FEDu. Je už tedy naprosto logické, jaká hra se chystá s NWR a OKD ve vztahu k českému státu. Hrozba sociálních nepokojů donutí stát půjčit si od Ashmore a dalších fondů.

Gramercy Funds Management LLC

Pokud se podíváme na firmu Gramercy Funds Management, narazíme na velmi známou postavu. Hlavním představitelem tohoto hedgeového fondu je bývalý viceprezident banky FEDu Lehman Brothers Robert Koenigsberger [5].  Byl také viceprezidentem auditní skupiny další banky FEDu J. P. Morgan.  Gramercy se specializuje na ovládání dluhů zemí Latinské Ameriky. Firma ovládá argentinský státní dluh a poskytuje veškeré poradenství vládě v boji s ostatními věřiteli [6]. Od vlády Peru požaduje fond přes 5 miliard dolarů za pozemkové bondy, což je specialita latinskoamerických zemí, které garantují své půjčky americkým kreditorům územím vlastního státu a jeho pozemky [7].

Firma uvádí, že se zaměřuje pouze na strategii dlouhodobých úvěrů [8]. V získání majority NWR lze tuto strategii vidět zcela jednoznačně. Cílem bude přivést stát k jednacímu stolu, aby přistoupil na úvěrování sociálního smíru v Ostravsko-karvinském regionu. Podobná dohoda se totiž teď rodí na Ukrajině, kde nerentabilní doly, které nemají pod kontrolou povstalci na východě země, se v rámci privatizace ošetří tak, že propuštění horníci budou brát sociální dávky, na které si za vysoký úrok půjčí ukrajinská vláda od Gramercy, Ashmore a dalších soukromých amerických a britských fondů. Jde o dlouhodobé investice z toho důvodu, že kapitálem bude obrovský vliv na celou zemi a její politiky.

M&G Investment Management Limited

Tento britský hedgeový fond je dceřinkou britské pojišťovny Prudential [9]. Firma se specializuje na investice do státních bondů, zejména pak v Asii. Společnost je v poslední době ve velkých problémech, protože investoři s nástupem čínské recese, která se nezadržitelně blíží, začali vybírat z fondu své prostředky [10].

Dne 1. února 2016 se do vedení firmy dostala krizová manažerka Anne Richards, která má celý fond restrukturalizovat. Je těžké říct, jaký úkol vidí M&G v těžebním průmyslu v ČR, protože toto není úplně tak typický obor pro tento fond. Může jít o nový směr, který Anne Richards chce firmě udat a zaměřit se na hru, kterou umí americké fondy na východních trzích bravůrně. Vydělávat ze zadlužení rozvojových a rozvíjejících se států, které si musí půjčovat na udržení sociálního smíru ve vlastní zemi.

Žádné komodity, žádné zkušenosti s restrukturalizacemi, jenom státní bondy!

Všechny tři společnosti pracují v oblasti státních bondů a nemají v podstatě s komoditami, jako je uhlí, nic společného. Nemají ani zkušenosti s restrukturalizacemi v pravém slova smyslu. Z tohoto lze usuzovat, že firmu NWR čeká úpadek zhruba v polovině roku, následovat bude kvazi-restrukturalizace a snaha o donucení vlády ČR, aby zajistila sociální smír, na který si půjčí vláda právě u těchto 3 hedgeových fondů. Nejde tak vůbec o zachování těžby uhlí, nebo o revitalizaci NWR, jde naopak o stejný proces, který nyní probíhá na Ukrajině v západní oblasti Donbasu pod kontrolou ukrajinských oligarchů, kteří ve spolupráci s americkými fondy nutí kyjevskou vládu podepisovat úvěry na financování sociálních dávek, důchodů, výplat mezd státním zaměstnancům a vojákům. Nátlakovým mechanismem tohoto procesu jsou zkrachovalé doly a desítky, resp. stovky tisíc lidí bez práce, kterým je třeba místo mezd vyplácet podporu.

Proces chudnutí tak byl nastartován už i v ČR ve velkém stylu, protože NWR je na konci své cesty a bez úvěrů a dávek horníkům čeká region rozvrat sociálního smíru, nepokoje a demonstrace. Žádná vláda si nemůže dovolit nechat pád jednoho z největších zaměstnavatelů v zemi na samovolném procesu přirozené absorpce pracovního trhu. A tato situace přitahuje hedgeové dolarové fondy, které tím získávají nástroj na ovládání a manipulaci s politickou mocí v zemi. Zdeněk Bakala věděl, proč přenechává akcie zadarmo AHG. V budoucnu, až bude mít vláda dluhový závazek k fondům, budou jeho služby ještě hodně ceněny. Vidíme to na Ukrajině, kde hedgeové fondy komunikují s loutkovou vládou v Kyjevě jen skrze ukrajinské oligarchy. Doufejme, že tohle samé nečeká ČR.

Zpět

Kontakt

hnutisocialneslabych
karlova studanka 12
Karlova Studánka
79324

73949081

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode